Grįžo su solidžiais įvertinimais

Šilalės kraštas savo etno­grafine veikla garsėja visoje Lietuvoje: kai kituo­se rajonuose tradiciniais instrumentais grojančiųjų mažėja, nyksta kaimo ka­pelos, pas mus jaunieji et­nokultūros puoselėtojai vie­­ną po kito skina laurus. 

Gargždų muzikos mokykla trečią kartą organizavo respub­likinį autorinių ir aranžuotų kūrinių tautiniams instrumentams konkursą „Minijos vingiai“. Šilalės kraštui jame atstovavo Kultūros centro tradicinių kanklių ansamblio narė Gabrielė Bukauskytė, Kvėdarnos kultūros namų vaikų ir jaunimo ansamblio „Volungėlė“ tradicinė kapela (abiejų vadovė Jolanta Kažukauskienė) bei Kvėdarnos kultūros namų tradicinių kanklių ansamblis „Kvėdainėlė“ (vad. Jūratė Augienė).

Iš viso konkurse susirungė 14 kolektyvų iš Jurbarko, Ši­lalės, Tauragės, Naujosios Ak­menės, Plungės, Šilutės, Palan­gos, Klaipėdos, Gargždų. Iš jų du atstovavo kultūros cent­rams, likusieji – meno ir muzikos mokyklų kolektyvai. 

„Kolektyvą sudarė dvi vado­vės ir devyni auklėtiniai, o, skirtingai nuo kitų konkurso dalyvių, mūsų vaikai koncertavo vieni (kiti kolektyvai – kartu su vadovais). Be to, ne visi mūsų auklėtiniai mokosi muzikos, dalis yra savamokslių, kurie natų net nepažįsta. Tačiau pirmas toks konkursas buvo puiki patirtis“, – sako J. Au­gienė. 

Šio konkurso tikslas yra skatinti autorinę kūrybą tautiniais instrumentais, turtinti repertuarą, atskleisti jaunųjų muzi­kantų individualybę, kaup­ti kon­certinę sceninę patirtį, dalintis profesine patirtimi ir kt. 

J. Kažukauskienė šiame konkurse sulaukė nominacijos už geriausią tradicinių instrumentų panaudojimą aranžuotėje, o jos auklėtinė abiturientė G. Bukauskytė pelnė pirmosios vietos laureatės diplomą. Mergina kanklėmis skambina aštuonerius metus.

„Volungėlė“ ir „Kvėdainėlė“ taip pat pasirodė išskirtinai ir parsivežė antrosios vietos laureato diplomus. 

„Labai didžiuojamės savo auk­lėtiniais, kurie yra ne tik išskirtinai gabūs, bet ir muzikalūs bei drąsūs, o šias ir kitas gerąsias jų savybes įžvelgėme ne tik mes, bet ir konkursantus vertinusi komisija“, – giria auk­lėtinius vadovės.

Jaunimo, besidominčio tradi­ciniais instrumentais ir galimy­be mokytis jais groti, Kvėdarnoje vis daugėja, tad kolektyvų vadovės turi gerai pasukti galvą, iš kur pasiskolinti instrumentų.  

„Turime ir pirmokų, ir paaug­lių berniukų, kurie skambina kanklėmis ne prasčiau nei mergaitės. Baiminomės, kad ūgtelėję jie šį pomėgį mes, gal bus gėda, nes įprasta, jog berniukai spardo kamuolį, o ne skambina tradiciniu instrumentu. Tačiau bent jau mūsų krašte etnografija atgimsta, tiek vaikinai, tiek merginos didžiuojasi savo pomėgiu ir tuo užkrečia kitus – draugas atsiveda draugą, tas dar kitą ir taip ratas plečiasi. Naujų narių mums netrūksta, stingame nebent kanklių, kitų instrumentų“, – tikina J. Augienė.

Jūratė pati yra baigusi kank­lių studijas ir džiaugiasi, kad Kvėdarnoje tradicinės dainos, šokiai ir muzika yra trijų kartų pomėgis.   

Beje, į šiųmetę dainų šventę Vilniuje jau atrinkti penki kolektyvai, o kvėdarniškiai kviečiami pasirodyti įvairiuose rengi­niuose. Štai gegužės 12 d. jie gros naktišokiuose Plungėje, gegužės 31 d. dalyvaus Vakarų regiono „Trimitatis“ festivalyje Nidoje, birželio 8 d. – Klaipėdos regiono, birželio 15 d. – Tauragės apskrities dainų šventėse.

Žydrūnė MILAŠĖ

J. AUGIENĖS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 05 balandžio 2024 08:08