Vėl atgijo Lietuvos vokalinių ansamblių šventė-konkursas „Šilų aidai“

„Aušrinė“ „Aušrinė“

Atvelykio šeštadienį Šilalės kultūros centre po kelerių metų pertraukos vėl vyko šventė-konkursas „Šilų aidai“, sukvietęs vokalinius kolektyvus iš visos Lietuvos. Tai vienas seniausių šio žanro renginių Lietuvoje, gyvuojantis nuo 1978-ųjų. Vokalinių ansamblių meistriškumą vertino komisija, kurią sudarė Lietuvos chorų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė, Šimtmečio dainų šventės Vilniuje kūrybinės grupės narė Danguolė Bei­narytė, kompozitorė Vilija Mažintaitė, choro dirigentas, Šimtmečio dainų šventės vokalinių ansamblių koncerto „Žeme, kas tu esi?“ kūrybinės gru­pės meno vadovės pavaduotojas Kęstutis Jakeliūnas.

Šilalės rajonui atstovavo šeši vokaliniai ansambiai. Du iš jų pelnė pri­zines vietas.

Miestelių ir kaimų mažųjų vokalinių ansamblių kate­gorijoje pirmąją vietą užėmė Telšių rajono Luokės kultūros centro Upynos filialo due­tas (vadovė Margarita Vai­nu­tie­nė), antrąją – Kelmės rajono Užvenčio vokalinis duetas (vad. Arijus Ivaškevičius), trečiąją – Raseinių rajono kul­tū­ros centro Šiluvoje vokalinė grupė „Ingrida ir draugai“ (vad. Saulius Beniulis).

Tarp miestelių ir kaimų vokalinių ansamblių laimėtojais tapo Pakruojo rajono Lin­ku­vos kultūros centro vyrų vo­ka­linis ansamblis „Šiaurys“ (vad. Methardas Zubas), ant­rąją vie­tą pelnė Kėdainių rajono Jos­vainių moterų vokalinis an­samblis „Pilkos stygos“ (vad. Vytautas Greičius), tre­­čiąją – Kelmės rajono Kra­žių Mo­tie­jaus Kazimiero Sar­bievijaus kul­tūros centro moterų vokalinis ansamblis „Vi­vace“ (vad. Jurgita Gelum­bic­kienė).

Miestų mažųjų vokalinių ansamblių kategorijoje pirmoji vieta pripažinta Telšių rajono Varnių miesto duetui „InRe“ (vad. Ingrida Ručinskienė), ant­roji – Šilalės kultūros cent­ro moterų vokaliniam kvartetas „Aitra“ (vad. Laima Pet­ku­vienė), trečioji – Kupiškio kultūros centro moterų vokaliniam duetui „Duo“ (vad. Nidija Sankauskienė).

Miestų vokalinių ansamblių kategorijoje geriausiai pasirodė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vokalinė grupė „Melomanai“ (vad. Nerilė Ber­notienė). Antrąsias vietas pelnė Gargždų kultūros cent­ro „RiverVoces“ dainavimo stu­dijos ansamblis (vad. Erika Kri­pienė), Jonavos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Presto“ (vad. Solveiga Mas­lauskaitė) ir Klaipėdos mer­ginų vokalinis ansamb­lis „Vowel“ (vad. Aleksandra Cha­rina-Vasiljeva). Trečiosios vietos atiteko Šilalės kultūros centro moterų vokaliniam ansambliui „Aušrinė“ (vad. L. Pet­kuvienė), Kupiškio kultūros centro moterų vokaliniam ansambliui „Versmė“ (vad. N. San­kauskienė) ir Šakių kul­tū­ros centro vyrų vokaliniam an­samb­liui „Akor­das“ (vad. Asta Gri­gaitienė).

Specialus Ši­lalės rajono savivaldybės prizas „Už geriausią lietuvių liaudies dainos atlikimą“ įteiktas Kupiškio kultūros centro moterų vokaliniam ansambliui „Versmė“.

Vertinimo komisijos spren­dimu, Lietuvos vokalinių ansamblių šventės-konkurso „Ši­lų aidai 2024“ nugalėtoju pripažintas Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų filialo Gegužių moterų vokalinis ansamblis „Gegužė“ (vad. Sta­nis­la­va Rusevičienė).

Renginį Šilalės kultūros cent­re vedė Orinta Mer­kelienė ir Algirdas Šau­lys, šventės režisierius – Antanas Kaz­laus­kas.

Tiesioginę transliaciją Šilalės kultūros centro YuoTube kanalu stebėjo per 1500 žiūrovų.

Šilalės kultūros centro inform.

Nuotr. „12 mėnesių“

Atnaujinta Penktadienis, 12 balandžio 2024 08:06