Kulinarinio paveldo seminaras Obelyne

Pirmoji pažintis su šimtamete „Ku­gelinių“ šventės tradicija, gyvavu­sia Obelyno krašte, įvyko pernai, įgyvendinant Šilalės savi­val­dy­bės Etninės kul­tū­ros plėtros programą – buvo suor­ganizuota pirmoji „Tra­dicinio kulinarinio pa­vel­do šventė-varžytuvės „Ku­ge­li­­nės“. Sulaukę gražių atsiliepimų iš d­­aly­vių ir sve­čių, pasižadėjome, kad ši tradicija bus tęsiama. 

Į Naujajame Obelyne vykusį seminarą „Kultūrinio verslumo skatinimas per kulinarinio paveldo pažinimą“ sukvietėme gausų būrį Tauragės apskrities kultūros, švietimo, vietos veiklos grupių, bend­ruomenių ir verslo atstovų. Susirinkusiuosius sveikino Seimo narys Jonas Gudauskas, Šilalės kultūros cent­ro direktorė Irmina Kėblienė, projekto partneriai Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorė Ona Sturonienė, Šilalės viešosios bibliotekos direktorė Sauga Vaičikauskienė, Upynos seniūnijos seniūnas Kęstutis Ačas.

Projekto organizatoriai Upynos kultūros namai kartu su Šilalės švietimo pagalbos tarnyba parengė kvalifikacijos kėlimo programą, kurios metu lektoriai, edukatoriai suteikė teorinių žinių apie tradicinio kulinarinio paveldo išsaugojimą, pritaikymo galimybes kul­tūrinio verslumo, turizmo srityse. 

Lektoriai pristatė šias temas: „Kulinarinio paveldo populiarinimas įtraukiant į turistinius maršrutus“ – Klaipė­dos valstybinės kolegijos dėstytoja, gi­dė Daiva Statkuvienė; „Bulvės ir bulviniai patiekalai Lietuvoje“ – Vilniaus universiteto profesorius Rimvydas Lau­žikas; „Kugelinės“ – senosios tradicijos ir jų pritaikymo galimybės renginiuose“ – Upynos etnografijos muziejaus muziejininkė Regina Mickuvienė; „Šilalės krašto kulinarinio paveldo pristatymas“ – bibliotekininkė, knygos „Pasmuokavuok kap skane“ sudarytoja Stefa Minutaitė (Šilalė); „Milžinų pėdsakai Jurbarko kulinariniame pavelde“ – edukatorės Sandra Mielkaitytė ir Birutė Pauliukienė iš Jurbarko; „Lietuvininkų valgiai Pagėgių krašte“ – etnografė Aksavera Mikšienė iš Pagėgių; teatralizuotas Skaud­vilės kulinarinio paveldo pristatymas „Im į met“ – Skaudvilės kleckai – kultūrinių renginių organizatorė Rasa Bartkuvienė iš Skaud­vilės. Apie verslo galimybes kaime, gaminant kokybiškus ir sveikus maisto produktus, kalbėjo obelyniškė Ona Sungailienė.

Seminaro metu vyko patiekalų degustacijos, dalyviai susipažino su Šilalės, Tauragės, Jurbarko, Pagėgių krašto kulinarinio paveldo skoniais.

Silvijana TRIJONAITIENĖ

Upynos kultūros namų choreografė 

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 19 balandžio 2024 08:07