Gatvės muzikos diena ir „Poezijos pavasaris“

Šventinė nuotaika apima vos per­žvelgus šios savaitės planus – Lie­tuvoje vyks Gatvės muzikos ir po­ezijos renginiai, pranašaujantys vis labiau įsitvirtinančią vasarišką nuo­taiką. Tuo tarpu praėjusi savaitė su gegužės 7-ąją minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena lyg davė įžangą ateinančioms kny­giš­koms dienoms: paskelbti svar­bių literatūrinių premijų laureatai, įvyko literatūros festivalis bei įta­kin­gas tarptautinis literatūrinis kong­resas.

Kotryna PETRAITYTĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 35