Visa Šilalė šoka!

Šilalės stadione vyko respublikinio projekto „Visa mo­kykla šoka“, kurį paskelbė Lie­tuvos nacionalinis kul­tūros centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, baigiamasis renginys.

Į šį projektą įsijungė visos rajono mokyklos, lopšelis-darželis „Žiogelis“, atvirasis jaunimo centras „Pulsas“, tad akciją pavadinome „Visa Šilalė šoka!“ Renginio metu buvo pasiektas rekordas: 6 populiariausius šokius, tarp kurių - ir Šilalės krašto šokiai „Grečenikė“ bei „Kleckai“, šoko 658 poros iš viso Šilalės rajono.

Po renginio šventės dalyvius pakvietėme į modernaus folk­loro grupės „Auksa žovis“ kon­certą Šilalės kultūros centre.

Jolanta KAŽUKAUSKIENĖ

Šilalės kultūros centro folkloro ansamblio vadovė

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 09 gegužės 2017 09:34