Laiškas Mamai

Buvo laikas, kai padėkoti Mamai - nupieštame atviruke, parašytame laiške - buvo pamokos užduotis. Dabar „ačiū“ norisi pasakyti pačiai. Kartu tai padaryti darosi sunku: vis labiau suvokiu, koks mažas tas „ačiū“ prieš Tavo jaukų glėbį, šiltas rankas bei gilų žvilgsnį. Galiausiai, kokia maža pati tebesu prieš motinišką išmintį, ištvermę, kantrybę... „Kalbėjo apie didžią, gražią sielą,/praaugusią lyg aukštas medis girioje visus…

Iššūkiai Lietuvos saugumui - pradėkime nuo savęs

Kaip žinia, tūkstantmetėje istorijoje mūsų šalis niekada neturėjo nei tokių saugumo garantijų, nei tokių eko­nominių sąlygų, kokias turime šiandien. Be to, gali­me džiaugtis išsaugoję pagrindinius instrumentus, iden­ti­fikuojančius nacionalinę tautą - teritoriją, kal­bą, tra­di­ci­jas. Tačiau, deja, matome ir paveldėtą emo­ci­nį bei ma­terialųjį balastą, tam tikrų dalykų trapumą, neapi­brėž­tumą. Galbūt todėl visuomenėje kyla kontraversijų, vertinant tą ar aną laikotarpį, dabartinę situaciją, socio­ekonomines…

Ar gimtasis žodis turi ateitį?

Kas dvi savaites pasaulyje išnyksta po vieną kalbą, nes nebelieka ja bendraujančių žmonių. Jau girdėti pasvarstymų, kad panašus likimas gresia ir lietuvių kalbai, ku­rios sinonimų gretas pamažu retina „išmanieji“ terminai. Net 40 metų atlaikę lietuviško rašto ir spaudos draudimą, gavę laisvę, atrodo, jog šiandien savo kalbą naikiname patys. Vasario 21-ąją mi­­nėjome Tarp­tautinę gim­to­sios kalbos dieną, artėjanti kovo 16-oji yra pa­skelb­ta…

Tėvynės pavasaris

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Lietuva prisirpusi pavasariui - daugiau vakaro šviesos, aukšto dangaus ir tuoj tuoj jame įsispindėsiančios saulės. Ak, kiek daug širdy pavasariškos vilties - naujai pradžiai, savo ir savo Tėvynės ateičiai! Kai kino salėje po filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ užsidegė šviesos, dauguma žiūrėjusiųjų jį vos sulaikėme ašaras - sovietinis melas, KGB mėsmalė dabar jau tik košmariškas filmas…

Pavasario pranašai

Pavasari, nevėluok! - norisi sušukti dar vieną drumzliną dieną. Vos saulei spygtelėjus pro visą dangų užgulusius debesis, vaikai lekia į krepšinio aikštelę pamėtyti kamuolį. Ir jie yra tikriausi pavasario pranašai. Kai tik juos pradedame matyti, žinome - pavasaris čia pat. Kartu su trankiomis Užgavėnėmis, gardžiausiais blynais, linksmiausiais persirengėliais bei jų šėlionėmis. Degančio laužo liepsna, tranki muzika, smagus ratelis, karšto šiupinio…

Svarbu matyti Tėvynę

Vasario 16-oji - Valstybės atkūrimo diena - nacionalinė šventė, skirta 1918 metais signatarų pasirašytam Lietuvos Nepriklausomybės aktui paminėti. Svarbiausia Lietuvai diena. Jei tai suvokiame, turėtume sveikinti vieni kitus, džiaugtis, didžiuotis ir dėkoti, kad, nežiūrint į gausybę nepalankių istorijos vingių, vis dar tebesame. Ar jaučiame šventę širdy? Ar vėliavą keliame tik tam, kad išvengtume baudos? O gal, kaip šviesaus atminimo poeto…

Tėvynei reikia dvasios stiprybės

Kasmet, prieš Sausio 13-ąją, ne vienas pasvarstome, ar toli mes nuo šios datos nuėjome. Laikas jau at­skai­čiavo net 26-erius metus, o tūkstančiai žmonių, tą 1991-ųjų naktį budėjusių prie Televizijos bokšto bei Aukščiausiosios Ta­rybos rūmų, vis dar tebegirdi tan­kų riaumojimą, mato rūkstančius laužus, o mintyse skamba Eurikos Masytės balsas: „Eik taip, kaip eina laisvė“... Sausio 13-osios išvakarėse skaudžiai dilgteli širdį, prisiminus,…

Laisvės kelyje

Visi dainavom, kaip kas mokėjom. Visi tylėjom, kaip kam reikėjo. O kelias bėga, o kelias dulka. Ką susitiksim - laimę ar kulką? (Jonas Strielkūnas) 1991 metais dabar jau šviesaus atminimo poetas Marcelijus Martinaitis savo užrašuose parašė: „Šiandien lietuviai, atgaudami savo ateitį, dar nežino, ką su ja daryti“. Pranašiški žodžiai. Be ginklo sustabdę sovietinius tankus, „kaspervizininkų“ užgrobtos televizijos propagandą, Maskvos spaudimą…

Įsimintiniausios 2016-ųjų akimirkos: valdžios vizijos, atradimai ir rekordai

Visus metus „Šilalės artojuje“ rašėme Jums ir apie Jus, pasakojome, kokiais rūpesčiais bei džiaugsmais gyvenate. Daug dėmesio skyrėme ir valdžios priima­miems sprendimams – juk nuo jų iš dalies priklauso ir mūsų visų gyvenimo kokybė. O šiandien siūlome dar kartą peržvelgti labiausiai įstrigusias akimirkas, bent iš dalies prisiminti, kokie buvo šie metai. Metų protestas Sausį sukilę Rėzgalių gyventojai paaiškino rajono valdžiai,…

Kad blogis aplenktų Jūsų namus

Ką tik praūžusios didžiosios metų šventės į mūsų namus keliavo lietaus nuskalbtais laukais. Šiandien miestų gatvėmis ir kaimų keliais auksą, smilkalus ir mirą nešantys bibliniai Trys Karaliai klampoja per giliausias pusnis. Linkėdami laimingų Naujųjų metų, jie užbaigia kalėdinį švenčių laikotarpį ir grąžina visus į kasdienį gyvenimą. Mūsų senojo kaimo žmonėms geriausias linkėjimas buvo gausaus javų derliaus metai, sveiki gyvuliai, sveika…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą