„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Padėkime vaikams tikėti svajonėmis

Vėl artėja šventės, vėl vaikai (ir suaugusieji) galvoja apie dovanas, staigmenas bei pan. Deja, ne visiems rūpi tik pramogos: tarp mūsų yra daugybė tų, kuriems trūksta paprasčiausių batų, striukės ar rašomojo stalo. Todėl susivienykime ir padėkime šitoms svajonėms išsipildyti. O tam tereikia prisijungti prie jau 7 metus gyvuojančio projekto „Vaikų svajonės” (www.vaikusvajones.lt). Jo tikslas - įgyvendinti sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių…

Turėsime daugiau nerūkymo vietų

Nuo gruodžio 1 d. Šilalėje atsiras daugiau vietų, kurio­se nebus galima užtraukti dūmo. Nustatyti nerūkymo zoną prie Kultūros centro paprašė atviras jaunimo cent­ras „Pulsas“. Pirmąjį sprendimą dėl nerūkymo vietų nustatymo savivaldybė priėmė daugiau nei prieš dvejus metus, 2014-ųjų balandį. Tuomet buvo nuspręsta, kad Šilalėje nerūkymo zonomis taps Dariaus ir Girėno skveras, Atminimo bei Nepriklausomybės aikštės, miesto stadionas, visų ugdymo įstaigų…

Su Tavim

Kai už kiekvieno medžio kamieno slepiasi šlapias ruduo, kai balzganos ūkanos nusileidžia ant pievos ir ant širdies, skubu pas Tave. Nors Tu visada su manim, bet šiandien noriu arčiau ir tyliau. Toj tyloj girdėsiu Tavo balsą, jausiu rankų šilumą, užuosiu kvapą. Tai stebuklas - nurimstu ir sustiprėju. Nesuprantu ir nežinau, ar koks nors mokslas gali tai paaiškinti. Atrodo, nepertraukiamas mūsų…

Tau, Mokytojau

Vėl pačiomis įstabiausiomis spalvomis sužydėjo ruduo, ir mokantys džiaugtis aikčioja sužavėti medžių lapijos ar žvaigždėto spalio dangaus. Vėl Mokytojų diena. Vėl proga prisiminti, pagerbti ir padėkoti savo geriausiam Mokytojui, nes turbūt bent po vieną tikrai gerą visi turėjome. Tokį Mokytoją, mokiusį mano vaikus, sutikau amatų mugėje, iki alkūnių molinomis rankomis žiedžiantį molinį puoduką. Puikų fiziką, savo dalyko ekspertą, besidžiaugiantį paties…

Baltijos keliu – į Nepriklausomą valstybę

1939 metų rūgpjūčio 23-iąją tarp stalininės Sovietų sąjungos ir fašistinės Vokietijos pasirašyta nepuolimo sutartis bei slaptieji protokolai, kuriuose nubrėžtos Vi­durio, Rytų Europos valstybių pasidalijimo ribos. So­vietų sąjunga, atsiremdama į šį Hitlerio-Stalino arba kitaip Molotovo-Ribentropo paktą, ilgiems de­šimt­me­čiams oku­pavo Baltijos šalis. Praėjus savaitei po šio sandorio, iš vakarų pusės Len­kijai smogė Hitleris, už poros savaičių iš rytų – Sta­linas. Prasidėjo antrasis…

Sutvirtinimo sakramentas šiemet bus teikiamas tik vienoje rajono bažnyčioje

Dėl itin mažo Sutvirtinimo sakramentą priimti norinčių­ vaikų skaičiaus bei įtempto­ Telšių vyskupo dar­bo grafiko, ši ceremonija šiais metais Šilalės dekanate vyks vienoje bažnyčioje. Jei anksčiau Sutvirtinimo sakramento iškilmės būdavo kone visose didžiosiose parapijose, šiemet, kaip ir pernai, į šią šventę pakvies tik Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia. Sutvirtinimo sakramentą mūsų rajono vaikams vyskupas Jonas Boruta SJ suteiks rugpjūčio 8…

Paskirtas naujas kunigas

Liepos 23-iąją netikėtai užgeso ilgamečio Pajūrio para­pijos klebono kun. Mykolo Petrausko gyvybė. Liūdnos ir netikėtos žinios priblokšti parapijiečiai susirūpino, kas laukia bendruomenės, ir ar ilgai teks būti be dvasininko: ką daryti su jau suplanuotomis mišių ceremonijomis, į ką kreiptis, jei namus aplanko netektis ir pan. Kaip informavo Telšių vyskupijos kancleris, kun. Haroldas Šneideraitis, atsižvelgdamas į iškilusią situaciją, savaitės pradžioje vyskupas…

Permainos rajono parapijose

Didžiųjų Žemaičių Kalvarijų atlaidų Kunigų die­nos metu Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ paskelbė svarbią žinią tikintiesiems: beveik tris­­de­šim­čiai vyskupijos pa­rapijų teks atsisveikinti su senaisiais kunigais ir priimti naujus. Šilalės dekanate didelių pa­sikeitimų nenumatoma, nors kai kuriose kitose Telšių vys­kupijai priklausančiose parapijose keičiasi didžioji da­lis dva­sininkų. Kaip „Šilalės ar­toją“ informa­vo Telšių vys­ku­pijos kanc­leris kuni­gas Ha­rol­das Šnei­de­­rai­tis, pagal lie­pos 6 d. pasi­rašytą…

Pamintijimai Valstybės dienos proga

O gal Tėvynę reikia visą laiką Lipdyt ir kurti, kurti ir lipdyti? Nes jeigu sustoji tik - jinai ir miršta. (Justinas Marcinkevičius „Mindaugas“) Šiandien tikėti yra nemadinga. Ne tik religine prasme. Savo valstybe tikėti - taip pat. Jei pasakysi, kad tiki, susilauksi mažų mažiausiai pajuokos: keistas naivuolis, į pasaulį žiūrintis pro rožinius akinius. Juk mūsų netenkina gerovės lygis! Išties problematiška…

Pagrindinė laikraščio jėga - skaitytojų pasitikėjimas

Gegužės 7-ąją minėsime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Šiandien, jos išvakarėse, švenčia visi, kam lietuviškas žodis, raštas, knyga, laikraštis yra neatsiejama gyvenimo dalis. Todėl sveikiname visus laik­raščio bičiulius, bendradarbius, paštininkus ir, žinoma, savo skaitytojus, kurie mus kasdien nuoširdžiausiai palaiko, laukia kiekvieno naujo numerio, nerimauja, kai įprastu laiku į jų kiemą neužsuka paštininkas. Šis pavasaris „Šilalės artojo“ laikraščiui – jau…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą