„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pusiaužiemio žygis Pagramančio regioniniame parke

Sausio 25-oji – svarbi žiemos data, nuo seno vadinama pusiaužiemiu arba viduržiemiu. Sakoma, kad šią dieną miške savo oloje nubudęs barsukas iškiša galvą apsidairyti ir išeina pasivaikščioti arba smunka atgal į olą bei gulasi ant kito šono. Pagal tai sprendžiama, ar dar toli pavasaris. Pasak etnologo Liberto Klimkos, jeigu tą dieną šviečia saulė, nubudęs barsukas gali savo šešėlio išsigąsti, tada…

Prezidento ir pirmosios ponios kalėdinis sveikinimas

Mielieji, tyliausią metų naktį visi sugrįžtame į namus. Vieni mintimis, skambučiais, kiti sėdame prie bendro stalo. Uždegame žvakes. Šiandien mums labai reikia stabtelti ir pamatyti, kiek daug mes turime. Dar kartą suvokti, kas yra bendra ir kas mus jungia. Pasisemkime stiprybės žengti į priekį. Mes, lietuviai, stiprūs ir nenugalimi, kuomet išvien. Tegu į kiekvieną miestą ir atokiausią kaimelį, į kiekvieną…

Kalėdiniai stebuklai

Šventų Kalėdų stebuklo laukiame kaip nieko kito. Gera vaikams – stebuklu jiems tampa išsvajota dovana. Suaugusiems, kurie bėgioja milžiniškos pasiūlos ir nuolaidų maratone, dovanų paieška dažnai tampa dar vienu stresu. O juk svarbiausia ir Kūčių, ir Kalėdų idėja yra ramybė. Įsiklausymas ir į save, ir į kitą. Ramus ir lėtas buvimas kartu. Supratimas. Atleidimas. Tikėjimas. Toks stebuklas gali ištikti nebūtinai…

Šv. Kalėdų žinia

Noriu pasveikinti visą „Šilalės artojo“ redakciją ir visus laikraščio skaitytojus su artėjančiomis grakščiausiomis ir gražiausiomis metų šventėmis – Šv. Kalėdomis. Man asmeniškai nėra gražesnio vakaro, nei Kūčių vakarienė šv. Kalėdų išvakarėse. Nors skaudžiai daugėja tuščių lėkščių, kurias ant stalo dedame į Amžinybę iškeliavusiems šeimos nariams, tačiau tai jauki šventė, kuri, regis, nepavaldi laikui... Būtent tą vakarą skaniausias spanguolių kisielius, kurį…

Visa ko prasmė – meilė

„Esu tik menkas Viešpaties ir jūsų tarnas. Nieko ypatingo nedarau“, – prieš keletą metų yra sakęs kunigas Rimas Lingevičius. Tokios pat nuos­tatos jis laikosi ir dabar – Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaras kiekvieną pasitinka su meile ir šypsena. Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus paskyrimu, kun. R. Lingevičius į Ši­­lalę atvyko 2020 m. vasarą iš Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos ir…

Už savo vaikus – basomis

Sakoma, jog geriausias tei­sėjas yra visagalis laikas. Tai jis vienintelis viską sudėlioja į savo vietas ir pa­rodo, kas buvo tikra, o kas – tik veidmainiškas ap­simetimas. Ir jeigu šis tei­sėjas dar kažko ne­su­dė­liojo, o mes nežinome at­­sakymo, vadinasi, per ma­­žai laiko praėjo. Tokiu at­veju lieka viena galimybė – spėlioti ir prognozuoti, kas bus rytoj arba poryt. To­liau į ateitį žvelgti…

Laiškas skaitytojams: apie gyvenimą ir mirtį

Kreipiuosi į Jus lapkričio iš­­­vakarėse, kai tradiciškai akys nukrypsta į tuos, kurie mus jau paliko. Neretai bū­­na, jog tuo, kad žmo­gus mums brangus, įsitikina­me, kai jis jau Ana­pus... To­dėl skubėkime sakyti meilės ir pagarbos žodžius ar­­ti­mie­siems, draugams, kol dar ga­­­lime. Kita vertus, sąmoningai pa­­sirinkau rašyti ne apie mir­tį, o apie gyvenimą. Na­tū­­ralu, jog tai, kad esa­me mirtingi, skatina su­simąs­ty­­ti, kas…

Svarbu tikėti Mokytoju

Ko gero, kiekvienas savo gyvenime esame sutikę daug mokytojų: tvirtų ir labai pažeidžiamų, griežtų ir atlaidžių, entuziastingų ir perdegusių, ramių ir nuolat įsitempusių. Tačiau labiausiai įstringa tie, kurie pačių įvairiausių permainų bei reformų laikais išlieka ramūs ir tą ramybę skleidžia mokiniams – drąsina, skatina, tiki. Jie, mokydami savo dalyko subtilybių, moko ir svarbiausių gyvenimiškų tiesų. Būtent jie stengiasi įdiegti, kad…

Ar tikrai mums reikia botago?

Antradienį oficialiai pranešta, jog Lietuva įžengė į pa­čią blogiausią, „juodąją“ pandemijos spalvinę gamą pa­gal susirgimų COVID-19 skaičių. Valdantieji jau tą pa­tį vakarą prabilo apie galimą naujo karantino įvedimą ša­lyje. Marija GRICUK Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 73

Bėdos nevaikšto po vieną

Rodos, taip neseniai prasidėjo rugpjūtis, o jis jau skaičiuoja paskutines dienas ir po geros savaitės gamtoje bei kalendoriuje savo vietą užims ruduo. Marija GRICUK Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 63
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą