„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Naujoji matematika: keturi kablelis vienuolika

Ką jums sako skaičius 4,11? Greičiausiai nieko. Net jei patikslinčiau, kad tai yra 4,11 euro, vis viena aiškiau netaptų. Tačiau būtent šis skaičius, ne keturi, ne keturi su puse ar koks nors kitas apvalesnis, nuo šiol bus aktualus tiems, kurie perka šimtu procentų kompensuojamuosius vaistus. Priemoka už juos nebegali viršyti šios mįslingos sumos. O su­ma – net ne iš „Palubinsko vadovėlio“. Tai yra vidutinė pacien­to priemokos suma, buvusi praėjusiais metais. Buvusi vidutinė, o dabar jau – maksimali. Čia ir Euk­lidas su Pitagoru rankas į viršų iškeltų. Aukštoji sveikatos medicinos matematika, kai vidurkiai virsta mak­simumais, jiems būtų neįkandama.

Rūta VAINIENĖ, 

ekonomikos ekspertė

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.54