„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

O vežimas nė iš vietos...

Savaitė buvo kupina įvy­kių. Koronavirusas toliau siau­tėja, bet atsidarė lauko kavinės. Kažkur dingo be­veik milijoninės vertės 20 vagonų su apsaugos prie­mo­nėmis iš Kinijos. Svars­to­­­ma, ar padidinti pen­sinį am­­žių iki 72 metų. Val­dan­­­­tieji ke­tina prastum­ti leng­vų­jų nar­kotikų dek­ri­mi­­na­lizaci­jos pataisas. No­ri­ma vėl keisti merų rin­ki­mų tvarką. Ir visa tai – au­gančios įtampos aplink Ru­si­ją fone. 

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.31