„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Putinėli raudonasai...

Anądien kaimynė, vidutinio am­žiaus moteriškė, šūktelėjo per tvo­rą: iškirsiu velniop šitą putiną! Kaip tarė, taip padarė: iškapojo dar ža­lias šakas, pirmų šalnų nurudintus lapus ir pradėjusias rausti uogas. Pas­kui nusikvatojo: va taip bus ir tam...

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 75