Amerika brenda į nežinią?

Kažkada Amerika buvo pažadėtoji žemė. Tūkstan­čiai lietuvių sėdo į garlai­vius, plūdo už Atlanto ir ieš­kojo savo eldoradų. Daug kas sekinančiu darbu šach­tose prisikrovę kap­še­lius grįžo į Lietuvą, nusipirko že­mės ir joje vertėsi tol, kol is­torijos gūsiai nenušlavė jų sodybų nuo žemės pa­viršiaus, o visokie okupan­tai neišdraskė šeimų, gi­mi­nių, tėviškių...

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 81