„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ar tikrai Rusijos protu nesuvoksi?

Gal ir tiesą rašė Fiodoras Tiut­če­vas dar 1866 m., kad „Умом Россию не понять“... („Rusijos protu nesuvoksi“...) – nuo carinių iki šių laikų Rusijoje niekas nepasikeitė. Prieš pusantro šimto metų impe­rija užkariavo Kaukazo tautas, o da­bar grobia Ukrainą, siekia interven­ci­jos į Vidurio Europą. Ko gero, tai dar ne pabaiga. Tad, atrodytų, ko čia nesuprasti? Tuo labiau, jog nuo sovietinių laikų paplitęs įsi­ti­ki­ni­mas, kad rusas yra geras žmo­gus. Su tuo galima sutikti tik su viena sąlyga: jeigu jam esi nuolan­kus, pa­klus­nus. Bet nuo gerumo iki brutalumo – vienas žingsnis. Ne­se­niai perskaičiau amerikiečių rašy­tojos, fotografės ir pedagogės Ani­tos Wein­reb Katz knygą „Geras žmo­gus“. Kol Tomui Martinui viskas sekasi ir šeimoje, ir reklamos va­dy­bi­ninko karjeroje, jis tarsi šil­ki­nis. Ta­čiau pamažu jam visi tampa priešais, besikėsinančiais į jo ir jo šeimos gerovę, kol Tomas virsta tik­ru pabaisa ir monstru.

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 25