Krizės valdymas atsidūrė krizėje

Lygiai savaitę vis nesibai­giantys pranešimai apie už­minuotas ugdymo įstaigas ir kitus objektus kelia daug klausimų, o mažamečius vaikus auginantys tėvai su ne­rimu laukia naujos dienos – ar mokykla/darželis vėl ga­vo laišką, ar reikės vaikams eva­kuotis, ar paleis juos na­mo? O kartais apie gautą gra­sinantį laišką ugdymo įs­taiga sugeba pranešti tik ki­tą dieną... Bet tada gal ir vi­sai nereikėtų to skelbti, nes vis tiek jokių priemonių ne­siėmė ir niekaip nereagavo...

 

Vitalija JANKAUSKAITĖ-MILČIUVIENĖ

Savivaldybės tarybos narė, visuomenininkė 

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 80