Kaip užaugti ir subręsti laisvei?

Ne tiek daug liko iki atkurtos Nepriklausomybės 40-me­čio. Kai Atgimimo laikotarpiu buvo prisimenamas Mozė ir dešimtmečius besitęsusi išsivadavimo iš vergovės ke­lionė, tai atrodė kaip metafora. Tačiau šiandien tenka pri­pažinti, kad laisvė iš tiesų turi bręsti ir įsitvirtinti.

Nesibrausiu pro atviras duris, įrodinėdamas, kad Lietuvos valstybė dabar yra gerokai sustiprėjusi, o mūsų pa­čių lūkesčiai pasikeitė iš esmės. Šiandien piktinamės ir skun­džiamės tuo, apie ką anksčiau atrodė beprasmiška kalbėti. Tačiau vis dar primename keliautoją su akmenukais bate, kurie skaudžiai erzina ir neleidžia galvoti apie kaž­ką kitą.

Andrius NAVICKAS,

rašytojas, filosofas, politikas

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 89