Jeigu šeimininkas be galvos, ko norėti iš kitų?

Praėjusį penktadienį buvo suniokotas visiškai naujas miesto tvenkinio objektas – pėsčiųjų ir dviračių tiltelis. Šilališkiai siūlo įrengti vaizdo kameras, kad būtų galima stebėti neatsakingus poilsiautojus. Tačiau paaiškėjo, jog tiltelį sugriovė ne kažkas nežinomas, o miesto seniūnijos darbininkai. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.45

Kodėl gadinami ūkininkų laukai?

Vingininkuose gyvenantis vyras vieną dieną apstulbo – jo pievoje stovėjo užsienietiškais užrašais paženklintas automobilis, o iš jo išlipęs asmuo kažką ramiai dirbo. Todėl žmogus nieko nelaukdamas surinko „Šilalės artojo“ redakcijos telefono numerį. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS ir skaitytojų nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.44

Šilalėje – varnų rojus?

„Šilalės artojo“ skaitytojai jau nebe pirmą kartą bando atverti vietos valdininkams akis, tačiau šie ir toliau apsimeta, kad nemato, jog kai kuriose gat­vėse vis dar riogsantys senieji atliekų konteineriai kelia pavojų netgi žmonių sveikatai. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Skaitytojų ir Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.39

Kada bus saugu važinėti dviračiais sodų gyventojams?

Kolektyviniuose soduose nuolat gyvena jau ne viena dešimtis ši­la­liš­kių. Šiai gy­ven­tojų daliai ypač aktualus saugus susisiekimas – no­rint pasiekti savo sklypus, esančius Struikų kaime, jiems tenka kirsti jud­rų kelią. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.37

Pažadai mieste įrengti autobusų paviljonus pakibo ore

Kadangi Šilalėje nekursuoja miesto autobusai, žmo­nėms visur tenka keliauti pėstute. Sveikiems ir stip­riems dėl to per daug didelių bėdų nekyla, tačiau vy­­resnio amžiaus žmonės susiduria su problemomis. „Ši­la­lės artojas“ taip pat mėgino padėti keliaunin­kams, kai šiems kildavo rūpesčių dėl susisiekimo. Gy­ventojų pra­šymų dėl to sulaukia ir rajono Saugaus eismo komisija. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.36

Žiedinės sankryžos iššūkiai

Į „Šilalės artoją“ paskambinęs skaitytojas sakė, kad jo neapleidžia nuo­jauta, jog vienas kartas nemeluos, ir prieš kelis metus įrengtoje kelio Upyna–Šilalė žiedinėje sankryžoje nelaimė tik­rai įvyks. Pasak vyro, jis ir pats jau ne sykį vos nesusidūrė su nuo Laukuvos atskriejančiais automo­biliais. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.34

Trūksta atsakingumo

Ekstremali situacija dėl koronaviruso palietė visas mū­sų gyvenimo sritis. Pirmiausia atrodo, jog patiriame daug suvaržymų, nors ramumoje praėjusios šv. Velykos įrodė, kad daug ko galime atsisakyti ir išgyventi. Deja, mus visus aplankiusi bėda akivaizdžiai parodė, kokie esame, ir atskleidė, jog kai kuriems į aplinkinių saugumą ir sveikatą – nusispjauti... Eugenija BUDRIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.32

Už tokį elgesį turi būti baudžiama

Nors psichologai sako, kad šiuo įtemptu metu gali kilti daug įvairiausių ginčų bei nesutarimų, mūsų skaitytojas Zigmas (vardas pakeistas) tikina, jog situacija, kurią jis nori paviešinti, susidarė tikrai ne dabar. Pasirodo, vyras įsivėlė į konfliktus su kaimynais, paaiškinęs jiems, jog pilti „nakties sankaupas“ į mėšlavietę yra neteisėta. Negana to, pabandęs ieškoti teisybės Visuomenės sveikatos centre, išgirdo, kad išmatas išpilantys kaimynai…

Karantinas ir miesto gražinimui

Valdžios žmonės neretai mėgsta pasigirti, kad Šilalė yra gra­žiai tvarkoma, kad čia nuostabūs gė­ly­nai ir t.t. Tačiau akivaizdu, jog tai tėra tik tuščiažodžiavimas. Štai ir dabar, kai jau kone visi miestai bei miesteliai tvarko aikš­tes ir skverus, sodina gė­les, o kai kur jos ir intensyviai žydi, Ši­lalėje, tarsi anks­tyvą pavasarį, gėlynai juo­duoja. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės…

Svarbu – padaryti, nors ir nekokybiškai

Geri orai verčia skubėti atlikti būtiniausius ūkio darbus. Tad seniūnijos ėmėsi kelių greideriavimo, nes dėl jų šiemet žmonės nepaliauja skųstis. Greideriuojami jie ir Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje. Tačiau Mišučių kaimo gyventojai tikina, kad toks skubotas darbas pridarė daugiau žalos nei atnešė naudos. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.29
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą