„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Neatsakingumas brangiai kainuoja

Į redakciją užsukusi Ona Mickienė su kartu gyvenančiu anūku Algiu Mickumi iš Vabalų kaimo (Laukuvos sen.) parodė pluoštą nuotraukų. Jose – vaizdas, keliantis šiurpą: visą sodybą semia vanduo. Aldona BIELICIENĖ A. MICKAUS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.83.

Galima susižaloti

Šiuo pėsčiųjų taku pušyno link vaikšto nema­žai žmo­­nių. Tačiau priėjus tiltą per Ašu­čio upe­lį, rei­kia at­sargiai statyti koją. Mat jau ku­ris lai­­kas čia yra atsivė­ru­si duobė, o į ją griū­­va ša­li­gatvio plytelės. Einant tamsiuoju paros me­tu, ga­li­ma šios kliūties nepastebėti, o pargriuvus - ir su­si­žalo­ti. Regina ČEIDIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.78.

Pas gyvulius – skriste?

Į redakciją paskambinę pavardžių skelb­ti nepanorę Bilionių kaimo gyventojai skun­dėsi kanalų tvarkytojais. Jie tikino, jog sunkioji technika išvažinėjo pievas, pri­da­rė nemenkų nuostolių. Tačiau šiose vie­tovėse dirbusios UAB „Restapa“ direkto­rius Stasys Jaunius atsisakė ką nors pla­čiau komentuoti, teigdamas, kad su ūki­ninkais susitars. Morta MIKUTYTĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.75.

Elektros vidaus tinklas - gyventojų rūpestis

Į „Šilalės artojo“ redakciją paskambinęs Viktoras Jur­čys iš Jokūbaičių skundėsi elektros tiekimo sutrikimais: jo teigimu, elektra prapuolanti sistemingai. Garbaus amžiaus vyriškis tikino nežinantis, kas jam galėtų konk­rečiai padėti, todėl paprašė redakcijos pagalbos. Morta MIKUTYTĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.73.

Brangus vasaros rūbas

„Šilalės artojo“ skaitytojai, paskambinę į redakciją, prašė pasidomėti, kodėl, atėjus rudeniui, miestas tampa pilkas. Suprantama, pasibaigus vasarai, išblanko ir gėlių spalvos, tačiau, pasak šilališkių, jei želdynai būtų formuo­jami išmoningiau, galbūt jais galėtume šiek tiek ilgiau džiaugtis. Tačiau dabar pagrindinė miesto gatvė, kurioje po rekonstrukcijos liko visai nedaug žalumos, didelio pasigėrėjimo neteikia. Angelė BARTAŠEVIČIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“…

Neapšviestos gatvės kelia nerimą

Ilgėjant vakarams, saulės matome vis mažiau. Gyventojai tokiu metu džiaugiasi gatvių apšvietimu, nes tai su­teikia saugumo ir patogumo. Tačiau Biržų Lauko kai­mo žmonės susirūpinę – jų gatvėse šviesos kol kas nedega. Morta MIKUTYTĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.71.

Šokių aikštelė briedžiams?

Praėjusiais metais, lankydamasis mūsų rajone, Au­to­mobilių kelių direkcijos vadovas „Šilalės artojui“ sakė esąs įsitikinęs, kad jei žvyrkelių asfaltavimui pinigų nemažės, apie 2022-uosius visi pagrindiniai kaimo keliai jau galėtų būti išasfaltuoti. Ir nors šito laukia ne tik kaimo žmonės, bet ir jų kartais nepasie­kiantys ugniagesiai, pašto darbuotojai ar „greitosios“ medikai, žvelgiant į kelininkų darbą, atrodo, jog ši­to­kioms prognozėms greitai išsipildyti nelemta.…

Kam reikalinga išankstinė registracija?

Pas medikus norintys patekti pacientai privalo už­siregistruoti iš anksto. Esą tai padeda taupyti laiką, nereikia laukti eilėse. Visgi į redakciją atėjusi moteris tvirtino, jog ne visada išankstinė registracija duoda nau­dos. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.69. Morta MIKUTYTĖ Algimanto AMBROZOS nuotr.

Įmonių atstovai, atvykę į gyventojo namus, privalo pateikti pažymėjimą

Dažnai girdint bauginančių pranešimų apie įvai­riausio plauko sukčius, į namus užsukantys oficialūs įmonių atstovai gyventojams sukelia nerimą. Štai visai neseniai redakcijai paskambino skaitytojai iš Kaltinėnų, nustebinti ESO atstovės vizito: žmonės prašė pasidomėti, ar tikrai įmonė siunčia savo darbuotojus tikrinti skaitiklių. O gal, pasak jų, apgavikai sugalvojo naują būdą įsibrauti į namus? „Gyvename dviese su ne­įgaliu vyru, abu jau pensininkai. Žinoma,…

Augalai varguoliai

Pavaikščiojus Šilalės gatvėmis, susidaro įspūdis, jog iš tiesų mieste nėra kam pasirūpinti sodmenimis: me­džiais, krūmais, gėlėmis. Štai nuotraukoje matyti, kaip išsišakojusi pušis „užgulė“ šaligatvį centrinėje Jono Basanavičiaus gatvėje, trukdydama juo vaikščioti pėstiesiems! Be to, ji gerokai užstoja vaizdą į šią gatvę iš šalutinės įvažiuojant automobiliu. Gal Šilalėje niekas nemoka medžių tinkamai apgenėti? Geriau, paėmus „družbą“, nurėžti visiškai?.. Nekaip atrodo ir…

Skiriant baudą, šuns dydis neturi reikšmės

Šunų palaidų laikyti negalima. Kai kuriais atvejais privalu net antsnukį augintiniui užsegti. Šįkart į „Ši­la­lės artoją“ kreipėsi šilališkiai, kurie, pasak jų pačių, netikėtai gavo baudą už į kiemą netyčia išbėgusį šuniuką. Bauda nemenka – 120 eurų. Ar ne per daug už, kaip teigia laiško autoriai, mažą ir draugišką au­gin­tinį? Būtent šito ir pasiteiravome policijos pa­rei­gūnų. Juk neretai už menkesnius pažeidimus…

Per duobę – tik dviračiu

Po lietaus Burkėnų kaimo gale esančiame žvyrkelyje atsiradusi duobė grasina rimtais automobilių va­žiuok­­lės gedimais. Į redakciją atėjęs pasiguosti šio kaimo gyventojas teigė, kad dėl prasto kelio pasiimti už­si­sa­­kytų laikraščių turi kulniuoti kone pustrečio kilo­metro, nes laiškininkė per duobes važiuoti nerizikuoja. Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Stasys Li­džius sako žinąs šią problemą ir žada netrukus ke­lią paremontuoti. „Gyvenu beveik Tauragės rajone. Taip…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą