Poilsiavietė turi naujus šeimininkus

Varnių regioninio parko teritorijoje esanti Paršežerio poilsiavietė įrengta prieš penkerius metus, į ją inves­tuo­­ta per 677 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir rajono biu­­džeto lėšų. Nuo 2014-ųjų pradžios joje tvarkėsi vers­lininkė Diana Petrauskienė, kuri, laimėjusi konkursą bei pasirašiusi su savivaldybe sutartį, kas mėnesį mokėjo 434 Eur nuomos mokestį. Baigiantis 2017-iesiems, sa­vivaldybės taryba priėmė sprendimą skelbti naują kon­kursą Paršežerio poilsiavietei išnuomoti. O šią savaitę paaiškėjo, kad ateinančius 10 metų ji turės naują val­dytoją – savivaldybės administracija pasirašė sutartį su UAB „Migelis“.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.9

Atnaujinta Antradienis, 13 vasario 2018 08:35