Skaičiuoti ir planuoti – geriau nei žadėti

Pastaruoju metu savivaldybė vis dažniau atsidu­ria visuomenės akiratyje. Ne tik dėl valdininkų su­kel­tų skandalų, bet ir dėl laukiančių permainų. Pasi­kei­tęs Valstybės tarnybos įstatymas, daug naujų rei­kalavimų įmonių vadovams, mokytojų nepasitenkinimas etatiniu darbo apmokėjimu verčia žmones atidžiau anali­zuoti, ką veikia rajono valdžia. Tačiau naujų įstaty­mų nuostatas ir rajono politikų sprendimus įgyven­di­nančios savivaldybės administracijos direktorius Rai­mundas Vaitiekus tvirtina, jog savivalda darosi vis labiau priklausoma nuo Vilniuje priimtų sprendimų, o neįgyvendinti jų vietinė valdžia neturi teisės. 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.78

 

 

 

 

Atnaujinta Penktadienis, 26 spalio 2018 08:24