„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ar prašytojai visada teisūs?

Kelio ženklai nebus keičiami Kelio ženklai nebus keičiami

Praėjusią savaitę posėdžiavusi savivaldybės Saugaus eismo komisija svarstė du gyventojų prašymus. Į abu pažvelgta gana kritiškai, tačiau vienbalsiai pritarta savivaldybės Investicijų ir statybos skyriaus (jo ve­dė­jas Stasys Aužbikas taip pat yra Saugaus eismo komisijos narys) pra­šy­mui įrengti dviejose seniūnijose papildomus kelio ženklus. Tiesa, po­sė­dy­je nedalyvavo net trys komisijos nariai: buvęs tarybos narys Stasys Ska­lauskas, Šilalės policijos komisariato atstovė Lijana Būdvytienė ir sa­vi­val­dy­bės Žemės ūkio skyriaus specialistas Vidas Toleikis.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ  

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.92