„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kaltinėnų sinagogai atstatyti – ketvirtis milijono

Savivaldybė iš naujo dėlioja planus atstatyti Kalti­nė­nų sinagogą ir pritaikyti žydų maldos namus turiz­mo po­reikiams. Lėšų tam tikimasi gauti iš Europos Są­jun­gos remiamos vietos kultūrinio verslumo skatini­mo prog­ra­mos. Nors savivaldybės taryba neišdrįso prieš­tarauti žy­dų kultūros objektų atstatymui, kai kurie politikai pro­jektą atvirai vadino „popieriniu“.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.45