„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Reali planų nauda tik tiems, kas už jų rengimą pasiima pinigus

Šilalės savivaldybės taryba praėjusį ketvirtadienį atidėjo svarbiausio šio dešimtmečio dokumento priėmimą – vos vienintelis politikas pastebėjo, kad Vilniaus verslo konsultacinio centro parengtas Šilalės savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 metams yra netikslus, todėl jį būtina taisyti. Dokumentas dar mėnesiui įstrigo rengėjų stalčiuose, nes tarybos narys Egidijus Gečas nepagailėjo laiko perskai­tyti kelis šimtus puslapių ir pareikalavo pa­aiškinti, iš kur plano rengėjai gavo daugybę su realybe nie­ko bendro neturinčių statistinių duomenų.

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.24