Aptarti bendrovių veiklos rezultatai

Šilalės rajono savivaldybė skelbia, kad kovo 18-19 d. rajono vadovai bei atsakingi specialistai lankėsi savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, susitiko su jų vadovais ir darbuotojais, susipažino su darbo aplinka.

Aptarta savivaldybei priklausančių UAB „Šilalės autobusų parkas“, UAB „Šilalės šilumos tinklai“, UAB „Gedmina“, ir UAB „Šilalės vandenys“ veikla, bendrovių finansinės ataskaitos, svarstyti veiklos gerinimo planai bei sprendžiami kiti aktualūs, su įmonių veikla susiję klausimai. Informuojama, kad savivaldybės ir įmonių atstovai kalbėjosi apie projektų vykdymą, darbo užmokesčio pokyčius, apžiūrėtos bendrovių administruojamos patalpos.

Nurodoma, jog UAB „Šilalės vandenys“ 2023 m. baigė pelningai – metų pabaigoje pelnas siekė 185 tūkst. eurų, nors metus prieš tai įmonė buvo patyrusi 99 tūkst. Eur nuostolių. Pelnui įtakos turėjo pajamų padidėjimas ir sumažėjusios kuro, šilumos bei elektros energijos sąnaudos.

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2023-iuosius baigė su minimaliu pelnu – 2800 Eur. Tačiau, pasak savivaldybės atstovų, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad 2022 m. bendrovės nuostolis buvo 121 tūkst.  Eur, todėl džiugina, kad po ilgo laikotarpio bendrovei pavyko išbristi iš nuostolių. Tokiam pokyčiui įtakos turėjo sumažėjusios kuro ir elektros energijos sąnaudos, debitorinio įsiskolinimo sumažėjimas 154,800 Eur. Savivaldybės vadovai teigiamai įvertinimo ženklų gyventojų įsiskolinimo bendrovei sumažėjimą, t. y. net 74 tūkst. Eur. Tai rodo, kad bendrovė intensyviai ieško skolų išieškojimo galimybių.

Deja, lyginant su praėjusiais metais, pablogėjo UAB „Gedmina“ finansiniai rodikliai. Per 2023 m. bendrovė patyrė 20 tūkst. 400 Eur nuostolį, nors 2022 m. jos pelnas buvo 5800 Eur. Pasak bendrovės atstovų, tokia situacija susiklostė dėl padidėjusių išlaidų, susijusių su darbo užmokesčiu, bei sumažėjusių pajamų.

Bene sudėtingiausia padėtis yra UAB „Šilalės autobusų parkas“, kuris 2023 m. užbaigė su 25 tūkst. 100 Eur nuostoliu. Tuo tarpu prieš metus bendrovės pelnas sudarė 12 tūkst. 800 Eur. Nurodoma, jog tokiems nuostoliams įtakos turėjo sumažėjusios mokinių pavėžėjimo pajamos, padidėjusios darbo užmokesčio išlaidos, didesnis debitorinis įsiskolinimas.

„Šilalės artojo“ inform.