Nerimą kelia daugėjantys abejotini sprendimai

Taryboje dirba šeši TS-LKD atstovai Taryboje dirba šeši TS-LKD atstovai

Praėjo lygiai metai, kai prisiekė naujos kadencijos Ši­la­lės rajono savivaldybės taryba. Pats metas aptarti, kaip sekėsi dirbti merui, naujai valdžiai ir mums – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijai. Tai kartu ir įsipareigojimas atsiskaityti rajono gyventojams, pateikti darbų, pasiūlymų bei pastebėjimų metinę apžvalgą.

Darbas opozicijoje – pilnas iššūkių

Į savivaldybės tarybą buvo išrinkti šeši TS-LKD atstovai: Rima Norvilienė (frakcijos seniūnė ir opozicijos lyderė), Rai­mundė Gečienė (frakci­jos seniūnės pavaduotoja), Eri­ka Gargasė, Aistė Giedraitienė, Dai­nius Bergelis ir Artūras Damb­rauskas. Frakcija šią kadenciją dirba opozicijoje, bet aktyviai dalyvauja savival­dy­bės tarybos veikloje, teikia pasiūlymus, siunčia raštus su įvairiais paklausimais, išsa­ko nuomonę socialiniuose tink­luo­se bei rajono laikraštyje, priima gyventojus jiems rūpimais klausimais, dalyvauja renginiuose, miestelių ir bendruomenių šventėse.

Mūsų komanda į savo veiklą žiūri rimtai ir atsakingai, nors dažnai tenka susidurti su valdžios abejingumu. Tenka pasistengti, siekiant įtikinti kolegas dėl reikalingų sprendimų priėmimo, bet neretai tai primena kovą su vėjo malūnais. Tačiau ryžtas bei optimizmas duoda rezultatų – ne visada tokių, kokių tikiesi, bet svarbiausia turėti kryptį ir judėti pirmyn. Esame aktyvūs, todėl ne visuomet patogūs valdžiai: siekiame išryškinti prob­lemas, pastebėti trūkumus, įvertinti vieno ar kito projekto reikalingumą, lėšų pagrįstumą bei pan., darome tai konstruktyviai ir korektiškai.

Mero savireklama, išaugę mokesčiai, savų įdarbinimas ir abejotinų sprendimų gausa

Kadangi praėjo ketvirtadalis kadencijos, jau galima pamatyti naujosios valdžios darbo kryptis bei prognozuoti, ko tikėtis ateityje. Pastebime, jog mero aktyvumas labiau nukreiptas įvaizdžiui gerinti, nei ambicingesniems projektams. Didžioji dalis darbų tęsiami dar nuo praėjusios kadencijos, o kasdienė veikla vyksta iš inercijos. Tarp naujų sumanymų – tik krokų ir obelaičių sodinimo bei tulpių dalijimo akcijos. O kur investicijų pritraukimas, derybos dėl papildomų lėšų rajonui su ministerijomis bei kitomis institucijomis? 

Primityvumas ir siauras mąs­tymas toli neveda, gal todėl jau per pirmus kadencijos metus naujosios valdančiosios dau­gumos iniciatyva 16 proc. padidėjo UAB „Gedmina“ įkainiai, 35 proc. pakeltas mokestis už atliekų išvežimą, o slaugos paslaugos rajono ligoninėje išaugo net 60 proc. Matome ir ydingą praktiką atsisveikinti su ilgamečiais įstaigų vadovais, akis bado faktai apie savivaldybėje ir biudžetinėse įstaigose įdarbintus valdančiosios daugumos politinių sąrašų žmones. Tuo tarpu stiprūs specialistai iškeliauja į kitas savivaldybes.

Kadencijos pradžioje valdančioji dauguma nusprendė į Šilalės miesto šventę po daugelio metų grąžinti alkoholį. Tačiau nė nesudvejojo, be cento palikdama Lietuvos motokroso čempioną – vienintelį iš keliasdešimt paramos į savivaldybę besikreipusių sportininkų. Ir tik viešumo dėka „persigalvojo“, skyrė pinigų sportininkui. Mero iniciatyva susidorota ir su Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pavaduotoja, kuriai lyg iš giedro dangaus nuspręsta palikti tik pusę etato. Neišgirsti ir Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokinių tėvai – mokykloje neleista komp­lektuoti dviejų mažesnių aštuntokų klasių, nors tokia privilegija suteikta kitoms rajono ugdymo įstaigoms. Taip pat meras leido iki tarybos atkeliauti sprendimo projektui dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus pavadinimo keitimo, kai naujasis jo vadovas sumanė iš pavadinimo išbraukti iškilios mūsų krašto asmenybės pavardę. Ir tik visuomenės aktyvumo bei viešumo dėka pavyko sustabdyti šį absurdišką ir žeminantį sprendimą.

Opozicijos pasiūlymai atmetami

Jau nebestebina, kad daugelis mūsų frakcijos pasiūlymų yra ignoruojami. Nors siekis už kritiškesnį žodį keršyti opozicijai tiesiogiai atsiliepia rajono gyventojams. Pavyzdžiui, lengva ranka atmestas siūlymas iš savivaldybės remontui numatytų lėšų įrengti keltuvą negalią turintiems gyventojams. Prašėme padidinti finansavimą ir Dalios Grinkevičiūtės muziejaus ekspozicijoms, t. y. biudžete numatyti tokią sumą, kuri buvo pažadėta Vyriausybei, deja, taip neįvyko. Opozicija siūlė skirti lėšų ir Vytauto Didžiojo paminklui Kvėdarnoje atnaujinti, pasirengimo ekst­remalioms situacijoms mokymams, šalia mokinių krepšelio įsteigti ir mokytojo krepšelį, vyresniųjų klasių mokiniams kompensuoti STEAM pamokas Tauragėje. Tačiau išgirsti nebuvome. Nenorima girdėti ir dėl mobiliųjų ambulatorijų steigimo, kurios galėtų teikti sveikatos paslaugas arčiau gyventojų namų. Stringa kolumbariumo įrengimo darbai, dėl nepakankamai skirtų lėšų niekaip neužbaigiamas laisvės kovotojų įamžinimas Pajūrio tremtinių aikštės stelose. Ir tai tik nedidelė dalis siūlymų, kurie, valdančiosios daugumos balsais, buvo užblokuoti. O kur dar nerimas, kaip bus su Šilalės kultūros centro vidaus renovacija, sporto aikštele prie Šilalės stadiono, kas bus daroma su pelke virtusiu Orvydų parku bei kitais stambesniais projektais. Valdantieji apie tai nediskutuoja.

Tęsiami pradėti ir vykdomi nauji darbai 

Nepaisant iššūkių, savotiško opozicijos ignoravimo, vis dėlto atkaklumas duoda rezultatų. Todėl galima pasidžiaugti kadencijų sandūroje įgyvendintais tęstiniais darbais. TS-LKD frakcijos siūlymu vis tik buvo pradėti Dalios Grinkevičiūtės muziejaus įrengimo darbai, suremontuotos Laukuvos ug­nia­gesių komandos patalpos, baig­tas Vabalų gyvenvietės asfaltavimas, Upynos miestelio centre įrengti takeliai ir apšvietimas, Kvėdarnos Kazimiero Jau­niaus gimnazijoje įkurta lietuvių kalbos klasė Kazimiero Jauniaus 175-osioms gimimo metinėms, įrengti Šilalės bendruomeniniai vaikų globos

namai, nupirktas žemės sklypas su sandėliu Stasio Girėno gimtinės muziejaus plėtrai. Šiais metais skirta lėšų Gaidupio gatvės Prapymo kaime (Žadeikių sen.) apšvietimui bei paminklinio akmens-informacinio stendo įrengimui Albino Kentros gimtinės sodyboje, sukurtas problemų žemėlapis bei pagaliau suplanuotas finansavimas trūkstamų specialistų skatinimo programai. 

Ribotas bendravimas

Apžvelgiant pirmuosius šios kadencijos veiklos metus, reikia konstatuoti, jog pasigendame mero dialogo su frakcijomis, o ypač su opozicija, nors, pavyzdžiui, kituose rajonuose susitikimai su mažumos atstovais rengiami bent kartą per mėnesį. Šilalėje gi per vienerius metus įvyko vos vienas darbinis susitikimas su meru ir tas pats, kaip supratome, dėl „pliusiuko“. 

Nepateikiama opozicijai be atskiro prašymo ir informacija apie naujų objektų atidarymus, įvairių programų pristatymus bei pan., o prašymas tarybos posėdžius rengti reguliariai, t. y. kaip numatyta Reglamente – paskutinį mėnesio ketvirtadienį – sukėlė didžiulį susierzinimą, viešą pagrasinimą perduoti opoziciją Etikos komisijai... 

Tačiau TS-LKD frakcija, nors ir būdama opozicijoje, ne kartą įrodė, jog geba dirbti konst­ruktyviai ir susitelkti pritariant svarbiems klausimams.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Užs. Nr. 81

Atnaujinta Penktadienis, 26 balandžio 2024 13:16