Savivaldybė pasivogė tiltą

Kontrolės ir audito tarnybos vadovė Liucija Kiniulienė ne kartą yra konstatavusi, kad Šilalės savivaldybė nežino, kiek ir kokio turto turi, kad tvarko jį prasilenkdama su įstatymų reikalavimais. Tai, jog ši išvada nėra formali, įtikinamai parodė valdininkų priimti sprendimai dėl tilto per Tenenio upelį remonto. Nežinodami, kad tai yra valstybei priklausantis melioracijos įrenginys, jie ne tik „nusavino“ tiltą, atliko jo techninę…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 400 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Kieno interesų ausys kyšo Lakštingalų gatvėje?

Šilalėje esanti Lakštingalų gatvė, atrodo, ta­po nepaprastos svarbos objektu, nes jos pa­vadinimas iš vietos politikų lū­pų tarybos po­sė­džiuose skamba nuo pat ka­dencijos pra­džios. Ir, regis, šią gatvę sa­votiškai globoja ne tik kon­servatoriai – dabar jau ir savivaldybės klerkai yra pasiruošę keisti jos remonto tech­ninį projektą, kad tik būtų iš­saugotos kelių so­dybų tvoros. Daiva BARTKIENĖ Angelė BARTAŠEVIČIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 553 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Taryboje – priešrinkiminiai „pasirodymai“

Paskutinį spalio ketvirtadienį posėdžiavusiai Šilalės savivaldybės tarybai buvo pateikta svarstyti vos penkiolikos sprendimų projektai, tačiau diskusijos užsitęsė beveik keturias valandas. Net ir pasibaigus posėdžiui, ginčų įkarštis nenuslūgo, o kritikos strėlės jau lėkė savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Sungailos pusėn. Šįkart tiesiai šviesiai buvo pareikšta, jog stichiškas taupymas, vienose gatvėse išjungiant apšvietimą, o kitose paliekant, naudos biudžetui neduos. Daiva BARTKIENĖ Tęsinį skaitykite…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 530 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Šeimų pinigus taupys elektroninė piniginė

Rajono politikai pritarė, kad Šilalės rajono savivaldybė dalyvautų projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyk­lose kūrimas“. Numatoma, jog maždaug po metų vi­sų didžiųjų rajono mokyklų mokiniai galės naudotis „elekt­ro­ninėmis piniginėmis“ vadinamomis mokėjimo korte­lėmis. Daiva BARTKIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 81
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 863 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Valdiškų būstų nuomininkams – nauja lengvatų banga

Socialiai neap­gin­tų, mažas pajamas gaunančių asmenų Ši­la­­lės rajone yra la­bai daug, tačiau tik keli šimtai turi val­dišką stogą – gy­ve­na socialiniuo­se ar savivaldybės būs­tuose. Ne­seniai sa­vi­val­dy­bės taryba jiems palengvino nuo­­mos sąlygas. Nors ki­tų gyventojų at­­­žvil­­giu tai nėra teisinga, tą daryti rajono po­litikus įpareigoja vals­tybės socialinė po­litika. Daiva BARTKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 73
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 906 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Nemokama kelionė autobusu – brangus eksperimentas

Jau visą savaitę keturis kartus per dieną iš Šilalės į Tauragę kursuoja nemokamas au­tobusas. Nors tai europinio projekto „Tauragė+“ dalis, sumokėti už „nemokamas“ keliones teks iš rajono biudžeto. Ir ne taip jau mažai: suskaičiuota, jog per metus už maršruto aptarnavimą savivaldybė Šilalės autobusų parkui turės pervesti 44 tūkst. eurų. Kaip organizuoti viešąsias paslaugas, kad ir gyventojams būtų gerai, ir savivaldybės…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 506 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

„Auksinio keliuko“ projektas žlugo

Kai didžioji dauguma seniūnijoms priklausančių kelių prašyte prašosi remonto, o jų priežiūrai skiriami, galima sakyti, centai, savivaldybės Investicijų ir statybos skyrius užsimojo vos poros šimtų metrų keliukui per laukus nutiesti gauti 15 tūkst. eurų. Negana to, svarstant klausimą tarybos komitetuose, net nebuvo pasivarginta parengti ir tarybos nariams pateikti darbų sąmatą, pagrindžiančią, kam šitokios sumos reikia. Angelė BARTAŠEVIČIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr.…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 570 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Turto mokesčiai kitais metais nedidės

Nekilnojamojo turto mokestis – vienas iš nedaugelio, kuris papildo rajono biudžetą, todėl jo dydį nustato savivaldybės taryba. Jau kelinti metai iš eilės rajono politikai nusprendė jo nekeisti. Daiva BARTKIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 63
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 798 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Civilizacija į kaimus – prievartine tvarka

Liepos pabaigoje posėdžiavusi savivaldybės taryba pa­tvirtino Ge­riamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarky­mo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, pagal kurį ar­ti­­miausius dešimtmečius vyks vandentvarkos tinklų įren­gi­mas kaimo vietovėse. Daugumos rajono kaimų ir kai­me­lių šiame plane nėra. Ir nors savivaldybės politikai ne­norėjo su tuo sutikti, priėmę sprendimą, ne­skuba in­for­­muoti gyventojų, kad net ir priemiestinėse teritori­jo­se ci­­vilizacijos lygis priklausys tik nuo jų pačių. Euro­pos…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 477 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Menami milijonai tikrins pasitikėjimą direktoriumi

Būti ar ne Bijotuose senelių globos namams? Klausimas, į kurį Šilalės valdžia atsakymo ieško bene dvejus metus. Paskutinę gegužės dieną šis klausimas tapo ir politinio pasitikėjimo testu vos pusmetį dirbančiam savivaldybės administracijos direktoriui Gedeminui Sungailai, prašiusiam tarybos arba skirti pinigų, arba atsisakyti Bijotuose pradėti darbus. Priimtas sprendimas ramybės valdžios fronte nežada. Daiva BARTKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“…
 • Skiltis: Savivalda
 • Perskaitė: 801 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41