„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Parduotuvės stengiasi išgyventi, trumpindamos darbo laiką

Nepaisant visuomenės pasipriešinimo, Seimo spren­dimu, nuo šių metų sausio 1-osios alkoholio galima įsi­gyti ir vartoti tik nuo 20 metų. Sutrumpėjo ir prekybos juo laikas: parduotuvėse svaigalų dabar galima nu­­si­pirkti darbo dienomis bei šeštadieniais, nuo 10 iki 20 valan­dos, sekmadieniais – nuo 10 iki 15 val. To­dėl, kaip ir buvo prognozuojama, parduotuvių savi­ninkai ėmė trumpin­ti darbo valandas, nes esą dirbti neapsimoka: kai ne­be­leidžiama pardavinėti alkoholio, žmonės į parduotuves nebeina. Tačiau dalis politikų, o ir visuomenės teigia, jog tai tėra kaimų problema. Bet ar iš tiesų prasiautęs emigracijos „virusas“ kaimuose paliko tik bėdžius ir alkoholikus? To nusprendėme pasiteirauti Šilalės rajono kaimų parduotuvėse.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.21