„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Paramai – tik trupiniai

Atrodo, auganti šalies ekonomika ir gerėjantis gy­venimas turėtų išspręsti bent jau didžiąją dalį so­cialinės paramos problemų, tačiau oficialiai skelbia­ma, jog net trečdalis šalies gyventojų nuolat pati­ria nepriteklių. Pernai Šilalės rajone įvairias sociali­nes išmokas gavo apie 6500 rajono žmonių. 2014 me­tais su užmoju pradėtas pašalpininkų „naikinimas“ atsigręžė antruoju lazdos galu: be paramos paliktus gyventojus savivaldybė dabar ir vėl priversta šelpti.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS asociatyvi nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.29