Rengiasi įkurdinti karo pabėgėlius

Šilalės savivaldybės taryba įgaliojo rajono merą Algirdą Meiženį pasirašyti sutartį su Pabėgėlių priėmimo centru dėl iš Ukrainos pasitraukusių asmenų apgyvendinimo. Vietos karo pabėgėliams priglausti ruošiamos buvusios Žadeikių mokyklos pastate.

„Šilalės artojo“ inform.

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 10