Parama lenkišku pienu – valstybės pasityčiojimas iš žmonių

Seniūnijose baigta da­lin­ti šio etapo parama mais­to produktais. Ta­čiau ją gaunančius sunkiai be­si­verčiančius gy­ven­to­jus papiktino, jog kukliame krep­šelyje jie rado ir lenkiško pieno pakelį. Ži­nant, kad mū­sų ūkininkai streikuoja ir pieną tonomis pila laukuose arba dalija jį dy­kai, tai tapo dar vienu pa­si­ty­čio­ji­mu iš kaimuose sunkiai dir­bančių žmonių.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 19