Į paramą pretenduoja dešimt jaunų šilališkių šeimų

Nuosavo būsto klausimas jaunai šeimai neretai tampa sudėtingu gal­vosūkiu. Tvirto materialinio pagrindo nespėjusiems susikurti jauniems žmo­nėms dažnai būna sunku sukaupti reikiamą pradinį įnašą. Todėl vals­tybės užmojai palengvinti finansinę naštą jaunoms šeimoms, skiriant vals­tybės paramą pirmajam būstui, teikė vilties, jog situacija pasikeis. Deja, pre­tendentų paramai gauti yra kur kas daugiau, nei valstybė pajėgi jos suteikti.

Žydrūnė MILAŠĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 45

 

Atnaujinta Antradienis, 13 birželio 2023 08:18