Moksleiviai aktyviai ieško darbo vasarai

Kiekvienais metais jaunimo, kuris ieško darbo vasarą, daugėja, de­ja, Šilalėje užsiėmimą rasti pasiseka ne visiems. Be to, specialistai pa­stebi, jog vis dar pasitaiko atvejų, kai darbdaviai rizikuoja įdarbinti jau­nimą nelegaliai, todėl kaip savotiška to užkardymo priemonė gali tapti savivaldybės mokama kompensacija už moksleivių įdarbinimą.

Vesta VITKUTĖ

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 52