Gyvenimo saulėlydžio kaina mėnesiui – keturios pensijos

Pernai Šilalės savivaldybės taryba priėmė sprendimą ligoninei kompensuoti dalį mokamų slaugos paslaugų kainos, tačiau dabar aiškėja, kad tai tebuvo priešrinkiminės vilionės. Ši­la­­lės ligoninės administracijai pa­pra­šius peržiūrėti kainas, naujosios ka­den­­cijos politikai nuo vidurvasario at­randa vis kitokių priežasčių atidėti klau­simo svarstymą, o rajono meras Ta­das Bartkus jau atvirai prakalbo, jog kompensacijos slaugomiems ligoniams gali būti per didelė prabanga... 

Slaugo tik pačius silpniausius 

Kiek lietuvis, kurio vidutinė pensija yra kiek daugiau nei 500 eurų, gali mokėti už slaugą, kai baigiasi keturis mėnesius trunkantis Ligonių kasų finansavimas? Toks klausimas kai kuriems rajono tarybos nariams, regis, nekyla, nors apie slaugos kainas Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas diskutuoja nuo liepos. Vidurvasarį tarybai prašymą peržiūrėti slaugos įkainius pateikęs Šilalės ligoninės direk­torius Osvaldas Šarmavičius susitiko su Svei­katos apsaugos ir socialinių reikalų ko­miteto nariais ir paaiškino jiems, kad mo­kama slauga ligoninei tapo nuostolinga. 

Šiemet Valstybinė ligonių kasa patvirtino naujus slaugos reikalavimus ir padidino įkainį – už vieną lovadienį dabar moka 68 Eur. Nors dirbti pagal senąją tvarką ir taikyti ankstesnį įkainį dar leidžiama visus šiuos metus, Šilalės ligoninė jau nuo vasario laikosi naujų reikalavimų. O remiantis jais, ligoninėse slaugyti leidžiama tik tuos asmenis, kurie visiškai negali gyventi be kasdienės medikų pagalbos. 

Pasak O. Šarmavičiaus, pas­laugos savikaina yra 50 Eur už lovadienį, tačiau savivaldybės patvirtintas įkainis nesiekia net jo. Pernai taryba nusprendė, jog mokama paslauga žmogui kainuos 25 Eur, o savivaldybė už kiekvieną lovadienį pridės po 10 Eur. Ligoninės direktorius prašė slaugos įkainį padidinti iki savikainos – teigė, kad geriausia būtų, jei pas­laugą gaunantis asmuo už vieną dieną papildomai sumokėtų po 10 Eur, o savivaldybė prie numatytos 10 Eur kompensacijos pridėtų dar 5 Eur. Prašymą lydėjo ir pateikti skaičiavimai. Už 120 dienų sumoka Teritorinės ligonių kasos (TLK), todėl ligoninėje slaugomam žmogui kompensacija būtų reikalinga 8 mėnesius – savivaldybė turėtų kiekvienam skirti maždaug po 2,5 tūkst. Eur. Šiemet ligoninė iš savivaldybės gavo daugiau nei 12 tūkst. Eur. Kadangi skyriuje mokamomis paslaugomis nuolat naudojasi apie 10 ligonių, per metus papildomai iš rajono biudžeto reikėtų 13–15 tūkst. Eur. 

O. Šarmavičiaus teigimu, ligoninė TLK įkainius galėtų taikyti ir be tarybos sprendimo, tačiau tuomet slauga žmonėms kainuotų pernelyg brangiai – jie turėtų mokėti po 2 tūkst. Eur per mėnesį.

„Niekas tiek mokėti negalės, lovos stovės tuščios. Bet jei taikysime dabartinę 35 Eur kainą, ligoninė patirs nuostolių“, – sakė įstaigos vadovas, neslėpdamas, jog vienos slaugomos pacientės dukra jau yra įsiskolinusi 3 tūkst. Eur, todėl ligoninė turės kreiptis į teismą, kad išsireikalautų skolą. 

Nežino už ką sumoka? 

Šilalės ligoninė turi pakankamai didelį, per du aukštus išsidėsčiusį Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių. Jame yra 40 lovų. Pasikeitus reikalavimams ir TLK padidinus įkainius, pasak O. Šarmavičiaus, užtektų ir 24 lovų. Bet kadangi žmonės keičiasi, ne visi guli 120 dienų per metus, lovų reikia bent 30–35. Todėl yra vietos ir mokamą paslaugą perkantiems ligoniams.

„Laikyti tuščias lovas yra ne­ekonomiška ir neracionalu, to­dėl galime teikti mokamas slau­gos paslaugas. Aplinki­nių rajonų ligoninės reikalauja mokėti visą kainą, todėl jų skyriai tušti, nes žmonėms per brangu, jie naudojasi ambulatorine slauga. Ji plečiasi ir Šilalėje. Jei anksčiau „Andoka“ turėjo vieną brigadą ir gal 20 pacientų, dabar jau yra suformuotos dvi brigados ir abi turi daug pacientų“, – tikino ligoninės vadovas. 

Anot O. Šarmavičiaus, Šilalės ligoninės administracija planuo­ja prašyti licencijos trumpalaikei ir ilgalaikei globai, tačiau tam gali tekti remontuoti ir pertvarkyti patalpas, o tai nemažai užtruks ir brangiai kainuos.

„Todėl manome, jog geriausia būtų daryti tai, ką esame įpratę, tuo labiau, kad tokios paslaugos žmonės nori, mes ją teikiame kokybiškai“, – įsitikinęs O. Šarmavičius. 

Šilalės savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas tam neprieštaravo, tačiau sprendimo įtraukti klausimą dėl įkainio pakeitimo į tarybos posėdžio darbotvarkę vis tiek nepriėmė. Pradėjus kalbėti apie pinigus, paaiškėjo, kad savivaldybės specialistai net nežino, kiek ligonių yra slaugoma Kaltinėnų PSPC ir ar ši įstaiga neprašo kompensacijų už ligonius iš kitų savivaldybių bei pan. 

Iš viso šių metų rajono biudžete slaugos kompensacijoms buvo skirta 80 tūkst. Eur. Me­ro T. Bartkaus skaičiavimais, Kaltinėnų PSPC kompensacijų gauna daugiau nei Šilalės ligoninė: pastaroji per pirmą pusmetį už slaugomus ligonius paprašiusi 6680 Eur, Kaltinėnų PSPC – beveik 9 tūkst. Eur. Tokie skaičiai merui sukėlė abejonių ir rugpjūtį, o Šilalės ligoninės direktoriui atėjus į komiteto posėdį dar kartą prašyti peržiūrėti slaugos įkainius, politikai prabilo apie auditą. Tačiau politikų diskusijose paaiškėjo, kad Kaltinėnų PSPC vyriausiasis gydytojas Kornelijus Andrijauskas niekada neprašė tarybos nei didinti slaugos įkainio, nei skirti kompensacijų iš biudžeto ligoniams. Savivaldybės tarybos priimti sprendimai, savaime suprantama, galioja ir Kaltinėnų PSPC, todėl įstaiga kompensacijas irgi gauna. Be to, tarybos narių duomenimis, kaltinėniškiai dar dirba pagal seną tvarką – slaugo lengvesnius ligonius, kuriems leidžiama ilgiau naudotis paslauga. Be to, Kaltinėnų PSPC yra sudariusi ir trumpalaikės globos sutartį su savivaldybe – apgyvendinus neturinčius kur prisiglausti vienišus asmenis, už kiekvieną dieną, kol atsilaisvina vieta parapijos senelių globos namuose, savivaldybė sumoka 50 Eur. Tuo tarpu Šilalės ligoninė tokios sutarties neturi. 

Delsiama priimti sprendimą

Regis, per du mėnesius ir savivaldybės specialistai, ir politikai, dabar jau gaunantys gana solidų atlyginimą, ne tik galėjo, bet ir privalėjo išsiaiškinti, kiek ir už ką moka savivaldybė, tačiau rugpjūtį tarybos narė, praėjusios kadencijos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Raimundė Gečienė prabilo tarsi iškritusi iš dangaus.

„Ką tik gavus tokią žinią, sunku apsispręsti, netikėtai prašot priimti sprendimą. Per skubiai, per greitai, gal palikim sekančiam kartui. Kai gausim jūsų raštą, kai išstudijuosim“, – aiškino ji. 

„Tai man trečią kartą rašyti?“– nusistebėjo Šilalės ligoninės direktorius O. Šarmavičius.

Abejonių dėl slaugos kompensacijų pažėrė ir rajono meras: T. Bartkus mano, jog komitetas turi apsispręsti, ar jų iš viso reikia. Neva jeigu kitos savivaldybės taiko TLK nustatytą įkainį – 68 Eur už lovadienį, tai, mero nuomone, jį turėtų skaičiuoti ir Šilalės ligoninė. 

„Aš nesiūlau jo taikyti, nes jei taikysim, bus kitų problemų. Bet ar mes esam pajėgūs prisidėti prie kiekvienos paslaugos, nes pinigų reikia viskam. Neieškom galimybių, iš kur pinigų paimti, bet per kiekvieną posėdį juos dalinam“, – kone piktinosi meras. 

Mokėti keturias pensijas už vieną mėnesį Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus lovoje gali ne kiekvienas. Todėl žmonės tikisi, kad valdžia, pernai parodžiusi gražų pavyzdį, jų nepaliks namuose vienų merdėti. Tačiau politikai, iš kurių reikalaujame ypatingos atjautos ir supratimo, po rinkimų yra linkę pamiršti savo bendruomenei suteiktas viltis. O kai taip elgiasi net Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitete dirbantys medikai, ko norėti iš jauno, skaudžių gyvenimo pamokų dar nepatyrusio mero, vienintelio turinčio galimybę įtraukti šio klausimo svarstymą į tarybos posėdžio darbotvarkę, bet jau trečią mėnesį to nedarančio. Taip delsiant, gali būti, jog rajono gyventojams slaugos paslauga pabrangs ne 10, o 40 Eur...

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 03 spalio 2023 09:09