„Nepatogūs“ žmonės: į globos namus – per prievartą

Tenka pripažinti, jog dalis sumaterialėjusios, vartotojiškos visuomenės nenori matyti šalia savęs kitokių žmo­nių. Tačiau valstybė tam ir išlaiko socialinius darbuotojus, kad jie pasirūpintų neįgaliais, savitą gyvenimo būdą turinčiais žmonėmis, padėtų jiems gyventi ir jaustis saugiais. Todėl kai socialiniai darbuotojai su la­biausiai pažeidžiamu žmogumi pasielgia taip, kaip su nereikalingu daiktu, yra nesuvokiama. Tačiau būtent taip prieš savaitę nutiko Laukuvoje – neįgali 59 metų moteris tiesiai iš miestelio kapinių, kur tvarkė motinos kapą, buvo paimta ir prievarta išvežta į Adakavo (Tauragės r.) socialinių paslaugų namus.

Daiva BARTKIENĖ

Sigito KANCEVYČIAUS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 83