Smurtas šeimose – iki tragedijos vos žingsnis

Visuomenė vis dar neatsikrato seno įpročio abejingai reaguoti į už sienos vykstančius konfliktus – vieni tai pateisina, jog „kiekvienas gyvena kaip nori“, ki­ti įrodinėja, kad neverta kištis į šeimos nesutarimus ir pan. Tačiau tenka pripažinti, jog neretai toks ap­linkinių abejingumas turi skaudžias pasekmes, o policijos­ pradedami ikiteisminiai tyrimai rodo, kad smurtas šei­mose yra viena pagrindinių nusikalstamų veikų. Bent jau mū­sų rajone.

Visą parą informacija teikiama tel. (8-613) 4-12-58.

Žydrūnė MILAŠĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 97