Siuntimai pas gydytojus specialistus: ką reikia atsiminti?

Valstybinė ligonių kasa primena, kad vasarį buvo pakeista siuntimų išdavimo tvarka, kuri mažins administracinę naštą šeimos gydytojams ir užtikrins sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumą pacientams. Joje numatyta, kad siuntimus konsultuotis pas gydytojus specialistus gali išduoti ir bendrosios praktikos slaugytojas, išplėstinės praktikos slaugytojas arba akušeris. Be to, siuntimus gydytojų spe­cialistų konsultacijoms, kai jos būtinos, gali išduoti ir skubiosios pagalbos skyriaus gydytojas arba su juo dirbantis slaugytojas gydytojo sprendimu. 

Valstybinės ligonių kasos spe­cialistų teigimu, nustačius, kad konsultacija būtina, ambulatorines paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsultacijoms siuntimą gali išduoti ir ligoninėje pacientą gydęs gydytojas ar slaugytojas gydytojo sprendimu.

Dėl siuntimo kreiptis į šeimos gydytoją nebereikia ir tais atvejais, kai gydytojas specialistas nustato, jog pacientui būtinas ilgalaikis stebėjimas. Jis iš karto registruojamas toje pačioje gydymo įstaigoje arba jam išduodamas siuntimas, jei pasirenkama kita įstaiga. 

Nuo liepos 1 d. įsigalios dar viena pacientams palanki naujovė – siuntimas skubos tvarka. Jame bus nurodomos siuntimo skubos tvarka priežastys bei jų pagrindimas. Kada siuntimo nereikia? Be siuntimo visiems Lietuvos gyventojams – tiek apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, tiek neapdraustiems – nemokamai teikiama būtinoji medicinos pagalba. Taip pat siuntimas neprivalomas, kai gydytojo nurodymu pacientas lankosi pas tą patį gydytoją specialistą dėl tos pačios priežasties pakartotinai. Be siuntimo galima kreiptis ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų bei pas gydytoją odontologą, dirbantį gydymo įstaigoje, kur pacientas yra prisirašęs. Šeimos gydytojo siuntimo nereikia kreipiantis ambulatorinės antrinio lygio gydytojo dermatovenerologo konsultacijos dėl visų dermatovenerologinių ligų. 

Šiemet įsigaliojo dar viena naujovė – siuntimo antrinio lygio konsultacijai nereikia, kai paciento greitojo atrankinio ar­ba laboratorinio tyrimo dėl žmo­gaus imunodeficito viruso atsakymas yra teigiamas. Šis pakeitimas taikomas tuomet, kai pacientas kreipiasi ambulatorinės antrinio lygio infekcinių li­gų gydytojo konsultacijos, taip pat vidaus ligų, vaikų infekcinių ligų ir vaikų ligų gydytojo konsultacijos į universitetų, respublikos lygmens stacionarines paslaugas teikiančias gydymo įstaigas.

Siuntimai galioja 180 dienų, o siuntimas fizinės medici­nos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai gauti – 60 dienų. Per siuntimo galiojimo laikotarpį pa­cientas turi užsiregistruoti ar­ba būti užregistruojamas gydymo įstaigoje sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Siunčiantis gydytojas turi informuoti, kokiose įstaigose teikiama pa­cientui reikiama konsultaci­ja, ir priminti, kad pacientas pats gali pasirinkti specialistą ir gydymo įstaigą.

Už gydytojo specialisto konsultaciją mokėti nereikia, jei su siuntimu pacientas kreipiasi į mediką, dirbantį gydymo įstaigoje, sudariusioje sutartį su teritorine ligonių kasa dėl šių paslaugų apmokėjimo. 

„Šilalės artojo“ inform.

Atnaujinta Penktadienis, 24 gegužės 2024 08:20
Daugiau šioje kategorijoje: « Gyvenimas po insulto: suprasti ir padėti