Pasikeitę įpročiai lemia gerą savijautą ir sveikatą

Vasaros metu daugelis buvo labiau atsipalaidavę, ta­čiau prasidėjus šaltajam sezonui, ypač svarbu būti socia­liai atsakingiems ir laikytis prevencinių bei apsaugos prie­monių, padedančių apsisaugoti nuo klastingos COVID-19 infekcijos. Svarbu apsaugoti save bei savo aplinką ir prisimin­ti, kad neatsakingi veiksmai gali sukelti tik dar didesnę grės­mę visuomenei. Apie imuniteto stiprinimą bei tinkamos asmeninės higienos svarbą pasakoja vaistininkas Tautvydas Endriu­kai­tis. Pasak jo, tinkami…

Kaip tinkamai gydytis nuo koronaviruso?

COVID-19 infekcija – grėsminga ir apgaulinga liga, nes vieni žmonės simptomų visai nejaučia arba jie būna itin lengvi, o kitiems tenka gulėti ligoninėje ir kovoti dėl savo gyvybės. Nors šiuo metu izoliacija nėra privaloma, susirgus koronavirusu, vertėtų elgtis atsakingai – būti namuose, stebėti savo sveikatą ir laikytis visų gydytojo nurodymų. Kauno klinikų Pulmonologijos klinikos gydytoja pul­mo­­nologė dr. Neringa Vagulienė įspėja,…

Svarbiausia suprasti tai: tu niekada nesi vienas su savo problemomis

Pasaulio sveikatos organizacijos 2022 m. duomenimis, vienas iš aš­tuo­nių žmonių pa­saulyje susiduria su psi­cho­lo­gi­­nė­mis prob­lemomis. Tačiau vis daugiau žmo­­nių iš­­drįs­ta apie tai kalbėti garsiai – tokiu bū­du jie pa­deda kitiems, patiriantiems sun­ku­­mų, ir pri­­­mena, kad visos problemos yra iš­spren­džiamos, tik svarbiausia nelikti vie­nam ir kreip­tis pagalbos. Siekdamas įkvėp­ti nepasi­duoti, meni­ninkas Algis Kriš­čiū­nas, buvęs le­gen­dinės grupės „Fojė“ būg­nininkas, dalija­si savo prisiminimais…

Beždžionių raupai gali plisti nepastebimai?

Rugpjūčio pradžioje Lietuvoje buvo užfiksuotas pirmasis beždžionių raupų atvejis. Vėliau buvo nustatyti dar keli. Visi susirgę asmenys priklauso 20-49 metų amžiaus grupėms. Ir nors specialistai sako, kad didelio pavojaus dėl šios ligos išplitimo mūsų šalyje nėra, visi tik, ką vertėtų žinoti apie šį virusą ir kokių prevencinių priemonių imtis, norint nuo jo apsisaugoti. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, nuo gegužės…

Nuraminkime emocinį chaosą neišėję iš namų

Daugeliui dabar sunkiau nei įprastai, tačiau ne visi tai ge­ba pripažinti garsiai ar juolab kreiptis pagalbos į specia­listus. Nors šiais laikais viešumoje vis dažniau pabrėžiama psichikos sveikatos svarba bei šalyje prieinamos pagalbos gausa, žmonės vis dar nedrįsta kalbėti apie savo emocijas ir renkasi lengvesnį kelią, stengdamiesi tai pamiršti, atidėti ar nesureikšminti. Psichologė Sonata Mickuvienė akcentuoja: kreipimasis pagalbos yra ne silpnybės,…

Kaip išlaikyti psichinę ir emocinę gerovę?

Dabartinis pasaulis nestokoja išbandymų šiuolaikiniam žmogui – tenka kovoti su stereotipais, norima visur su­spėti, tapti geriausiais ir užsikabinti sau nematomus me­­dalius. Deja, dažnai tai atneša daugiau nusivylimo nei džiaugsmo, kadangi nuolatinis lėkimas ar aplinkinių po­rei­kių tenkinimas priverčia pamiršti save, asmeninius no­rus, svajones ir tikslus. Psichologės Genovaitės Petronienės teigimu, be vis dar matomų sunkių pandemijos padarinių, visuomenėje išryškėja perdegimo sindromas, baimė…

Apsaugokime save ir savo šeimą galingiausiu ginklu nuo COVID-19

Nors šiuolaikinė medicina yra labai pažangi, užkre­čia­mo­sioms ligoms valdyti galingesnis ginklas už vakcinaciją dar nėra išrastas. Didžiausios pandemijos žmonijos istorijoje buvo suvaldytos tik pasitelkiant skiepus, todėl, sie­kiant ir toliau sėkmingai stabdyti koronaviruso plitimą, svarbu laikytis rekomendacijų dėl vakcinacijos ir tokiu bū­du apsaugoti save bei savo aplinką. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) atstovė spaudai Aistė Tautvydienė aiškina, kaip veikia vakcina, pa­tekusi…

Užkrečiamosios ligos suvaldomos tik skiepijantis

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pasida­li­­jo vaikų skiepijimo pagal profilaktinių skiepų kalen­do­­rių sta­tistika – ji rodo per pastarąjį dešimtmetį vis ma­­žė­­jan­čias vak­cinavimo apimtis. Tai įvertinę medi­kai įspėja vi­­suomenę – atsisakymas ar atidėjimas pro­fi­lak­tiškai skie­pyti vai­kus gali grąžinti sunkius už­kre­čia­mųjų ligų atve­jus, lem­ti su­dė­tingas kompli­kacijas ir pačius skau­džiau­­sius pa­da­ri­nius. Vil­­niaus universiteto (VU) Gyvybės moks­lų centro pro­fe­sorė Aurelija Žvirblienė sako, jog da­bar daugelis…

Kaip atgauti jėgas persirgus COVID-19?

Persirgusieji koronavirusine infekcija dažnai apsi­džiau­gia, manydami, jog blogiausia – jau praeityje. Tačiau ne veltui šis virusas laikomas tokiu klastingu – liekamieji reiš­kiniai neretai pasirodo net ir tiems, kuriems pavyko iš­vengti ligoninės ar persirgti lengvesne COVID-19 infekcijos forma. Kauno klinikų Reabilitacijos klinikos vadovas gydytojas kardiologas prof. Raimondas Kubilius atkreipia dėmesį į pokovidinio sindromo rimtumą, pasakodamas apie jam būdingų simptomų grėsmę bei…

Padėkosime sau, jei gyvensime aktyviau ir sveikiau

Sveika gyvensena atlieka ypatingą vaidmenį kiekvieno iš mūsų savijautai. Nors sveikatą taip pat lemia genetiniai ir biologiniai veiksniai, aplinka bei sveikatos priežiūra, vis dėlto gyvensenos ir elgsenos įtaka yra mil­žiniška. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro spe­cia­listė Gintarė Baštunova tvirtina: keičiant gyvensenos įpročius, galima pagerinti sveikatą, sumažinti pavojų susirgti bei pailginti gyvenimo trukmę. O apie savo kasdie­nius įpročius pasakoja aktyvų ir…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą