Prisivažinėjo...

Penktadienio rytą Šilalėje, Jono Basanavičiaus g. 8-ojo namo kieme, užfiksuotas neįprastas eismo įvykis. Auto­mobilis „Ford“ atsitrenkė į kieme stovėjusią „Toyota Prius“, o tada - į pastatą. Palikęs į daugiabučio sieną įsirėžusią mašiną, vairuotojas iš įvykio vietos paspruko. Pradėtas tyrimas pagal dvi administracines teisenas: dėl svetimo turto apgadinimo ir pabėgimo iš eismo įvykio vietos. Pirminiais duomenimis, asmuo, apdaužęs kitą mašiną bei…

Kūdikio mirtis užminė mįslę policijai

Pirmadienį policijos įvykių suvestinę papildė kraupi žinia: ankstų sekmadienio rytą, apie 5 val., Tūbinių I kai­­­­me esančiuose namuose rastas naujagimės (gim. 2016 m.) kūnas. Kaip „Šilalės artojui“ teigė Tauragės AVPK Komuni­kacijos grupės specialistė Rū­ta Janavičiūtė, iš karto pra­dėtas ikiteisminis tyrimas mir­ties priežasčiai nustatyti. Bus atliekama ekspertizė, po kurios turėtų paaiškėti šios nelaimės priežastis. Kol kas turima tik duomenų, jog jau…

Vogti iš vaikų: brangu ar nelabai?

Ši­la­lės lop­še­lio-dar­že­lio „Žiogelis“ di­rek­to­rei Da­liai Kut­niaus­kie­nei šią sa­vai­tę vėl te­ko rau­do­nuo­ti dėl mais­to va­gys­tės iš vai­kų - pa­si­aiš­kin­ti pa­rei­ka­la­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kon­tro­lės bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tų na­riai. Di­rek­to­rė in­for­ma­vo, kad prieš po­rą sa­vai­čių Ši­la­lės apy­lin­kės teis­mas lop­še­lio-dar­­že­lio die­to­lo­gei ­sky­rė 130 eu­rų bau­dą. Tiek jai teks su­mo­kė­ti už du po­mi­do­rus, tris ba­na­nus, še­šias pie­niš­kas deš­re­les, du pa­ke­lius svies­to…

Krikš­čio­ny­bės nie­kin­to­jas iš­gir­do teis­mo nuosp­ren­dį

„Ši­la­lės ar­to­jo“ skai­ty­to­jai tu­rė­tų at­si­min­ti prieš ke­le­tą me­tų ki­lu­sį skan­da­lą, kai ant Lau­ku­vos se­niū­ni­jo­je stūk­san­čio Bur­biš­kių pi­lia­kal­nio bu­vo ras­tas lyg nu­kirs­tas, lyg nu­vers­tas kry­žius. Švent­va­giš­­kas nu­si­kal­ti­mas kri­to ant pa­lan­giš­kio ver­sli­nin­ko Vai­do Žel­vio pe­čių, ku­rį iš­­da­vė internete pub­li­kuo­tos kry­žiaus grio­vi­mą vaiz­duo­jan­čios nuo­t­rau­kos. Prieš pat Ve­ly­kas šio­je is­to­ri­jo­je pa­ga­liau su­dė­lio­ti vi­si taš­kai. Ko­vo 23 d. vy­ku­sia­me po­sė­dy­je teis­mas pri­pa­ži­no vy­riš­kį kal­tu dėl…

Neįtikėtina: apsivogusi darželio darbuotoja lieka dirbti toliau

Šilalę prieš kelias dienas sudrebinęs skandalas apie iš vaikų maistą vogusią lopšelio-darželio „Žiogelis“ dar­buotoją, regis, buvo greitai ir taikiai nuslopintas. Vagi­liavusi bendruomenės slaugytoja darbo nepraras ir atsi­pirks tik papeikimu bei nuo atlyginimo nuimtais priedais. Savaitės pradžioje „Šilalės artojui“ aiškinantis šį ugdymo įstaigoje užfiksuotą nemalonų bei gėdingą incidentą, „Žiogelio“ direktorė Dalia Kutniauskienė nebuvo linkusi atvirauti. Pirmadienį ji sakė esą nežinanti, nei…

Vagiamas vaikų maistas?

Metų pradžioje nemažą pasipiktinimą visuomenėje su­kėlė žinia, kad viename Klaipėdos darželių valgyklos darbuotojos savinosi vaikų maitinimui skirtus produktus. Po­­licijos sučiuptos apsukrios uos­tamiesčio moterys tąsyk namo vežėsi pieno, kopūstą, dešrelių, varškės, košių, pomidorų padažo ir batoną. Deja, paaiškėjo, jog darželinukams skirtas maistas grobstomas ne vien Klai­pė­doje – panašus įvykis pra­ėjusią savaitę užfiksuotas ir Šilalėje. „Šilalės artojas“ ga­vo informacijos, kad trečiadienio vakarą…

Keliasdešimt žmonių apmulkinęs sukčius kalės ketverius metus

„Norite greitai ir nesunkiai užsidirbti pinigų? Turiu jums puikų pasiūlymą: paimkite greitąjį kreditą, iš karto jį grąžinkite ir gaukite premiją. Jei pasiseks, savo kišenę papildysite nuo 30 iki 70 eurų suma. Skamba neįtikinamai? Sakysite – apgaulė? Esu auksinis greitųjų kreditų bendrovių klientas ir užtikrinu, kad jokio melo čia nėra. Ne vienam draugui jau padėjau užsidirbti, padėsiu ir tau!“ Būkite atsargūs…

Pavogta „Toyota“ po paros rasta išardyta

Savaitgalį Tauragės AVPK komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai operatyviai atskleidė automobilio vagystę ir sulaikė keturis įtariamuosius. „Šilalės artojas“ jau rašė, kad praėjusio šeštadienio rytą, apie 9 val., policija iš 52 metų moters gavo pranešimą, jog iš kiemo Šilalėje, Žemaitės g., pavogtas automobilis „Toyota Corolla Verso“. Pareigūnai, pasitelkę gausias pajėgas, nedelsdami pradėjo tyrimą. Naudojantis kriminalinės žvalgybos duomenimis, nustatyti keturi…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą