Šilališkei – garbingas apdovanojimas už įkvepiantį pavyzdį

Šiemet jau 12-ą kartą Lietuvoje buvo surengti Šve­­dijos verslo apdovanojimai, kuriuos Švedijos amba­sada Lietuvoje ir „Business Sweden“ – Šve­dijos pre­kybos ir investicijų taryba įsteigė dar 2006 me­tais. Jais, pasak organizatorių, siekiama skatin­ti šių dviejų šalių bendradarbiavimą, pabrėžiant įsimintiniausius įmonių bei organizacijų veiklos rezultatus, artinti Lie­tuvos ir Švedijos verslo visuo­me­nes, pateikti tei­gia­mų verslumo bei darnios plėt­ros pa­vyzdžių.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

DELFI/Andriaus UFARTO nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.87.