Visos laidojimo paslaugos – vienoje vietoje

Paprastai patyrusiam netektį žmogui sten­giamės iš­reikšti užuojautą, paguodžiame, pabūname ir išeiname. Tačiau patiems artimiausiems velionio gimi­naičiams ten­ka didesnė našta – nustūmus į šoną jausmus ir ge­dulą, privalu pasirūpinti laidotuvių reikalais. O jei su netektimi susiduriama pirmą kartą, gali kilti dar daugiau klausimų ir neaiškumų. Tačiau UAB „Gedmina“ direktorius tikina, kad jų įmonės darbuotojai skausmo pri­slėgtiems žmonėms yra pasirengę padėti visą parą.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.88.