„Lenkiuosi žmogui, beriančiam grūdą...“

Tokiais žodžiais į rajono ūkininkus krei­pėsi Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) Šilalės sky­riaus pirmininkas Algirdas Taroza bei Lietuvos že­mės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) rajono fi­­lialo vadovė Jūratė Ciparienė, pradėję tradicinį rajo­no ūkininkų metų užbaigimo ir geriausiųjų pagerbimo renginį kaimo sodyboje „Mėlynoji banga“.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.97.