Tyrimų tikslas – pieninių gyvulių produktyvumo gerinimas

Seimo nario Jono Gu­dausko iniciaty­va Šilalėje lankėsi jo kolega Vigilijus Juk­na, žemės ūkio viceministras Vytautas Abukauskas, kuruojantis veterina­rijos, ūkinių gyvūnų gerovės, veis­lininkystės bei genofondo ir ge­netinės įvai­rovės iš­saugojimo sritis, UAB „Pieno tyrimai“ bei VĮ Že­mės ūkio duomenų centro atstovai. Į susitikimą ŽŪK „Ši­lalės Agro“ salėje bu­­vo pakviesti savivaldybės Kaimo rei­kalų ir aplinkosaugos skyriaus specialistai, pieno ūkių ats­tovai. Pagrindinė te­­ma – pieninių gyvulių produktyvumo tyrimo sis­temos efektyvumo didinimas.

Aldona BIELICIENĖ

Žydrūnės MILAŠĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 90

 

Atnaujinta Antradienis, 28 lapkričio 2023 15:30