Palanki žinia ūkininkams: visi formalumai suderinti, šįmet daugiamečių pievų atkurti tikrai nereikės

Daugiametes pievas būtina saugoti ir jų nearti, kad ateity­je­ vėl netektų susidurti su šių pievų išlaikymo problema Daugiametes pievas būtina saugoti ir jų nearti, kad ateity­je­ vėl netektų susidurti su šių pievų išlaikymo problema

Europos Parlamentas patvirtino reglamento, susijusio su daugiamečių pievų išlaikymo nuostatomis, pakeitimus,­ todėl pasėlius deklaravusiems Lietuvos ūkininkams dau­giamečių pievų šiais metais atkurti nereikės. Dar iki Europos Komisijos (EK) priimto teisės akto Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) buvo informavusi ūkininkus apie nu­ma­tomą pa­lankų sprendimą, kad jie laiku galėtų pradėti pa­va­sarinius darbus. 

Atsižvelgė į Lietuvos prašymą

Kaip teigė žemės ūkio minist­ras Kęstutis Navickas, EK rimtai atsižvelgė į daugiamečių pievų išlaikymo problemą,­ kuri mūsų šalies ūkininkams šiuo metu yra viena aktualiausių, ir įsiklausė į racionalų Lietuvos pasiūlymą sumažinti daugiamečių pievų ploto kasmetinio santykio skirtumą nuo referencinio. Pasiūlymas buvo įtrauktas į deleguotojo akto pakeitimą, kuris po konsultacijų su šalių narių delegatais, kovo 12 d., buvo priimtas EK. Po to šiam deleguotajam aktui rašytine forma pritarė Europos Taryba ir galiausiai – Europos Parlamentas (EP). 

Patvirtinus reglamento, susijusio su daugiamečių pievų išlaikymo nuostatomis, pakeitimus, dalis Lietuvai itin aktualių siūlymų įsigalioja atgaline da­ta – nuo 2024 m. sausio 1 d. Tad šiemet daugiamečių pievų atkurti nereikės.

Kodėl iškilo problema?

Kaip informuoja ŽŪM, praėju­sių metų gruodį, remiantis­ 2023 m. pasėlių deklaravimo­ rezultatais bei privalomais veiks­mais, kai daugiamečių pie­­vų plotų santykis sumažėjo­ daugiau nei per 5 proc., lyginant su­ 2018 m. referenciniu santykiu,­ pareiškėjams buvo išsiųsti spren­dimai dėl suartų daugiamečių pievų atkūrimo. 

„2023 m. ūkininkai deklaravo 566,6 tūkst. hektarų daugiamečių pievų. Jų ploto santykis su visu deklaruotu plotu einamaisiais metais neturi sumažėti daugiau nei 5 proc., lyginant su tuo pačiu santykiu 2018 m. (referenciniai metai). Įvertinus šį skirtumą, Lietuvos ūkininkams būtų reikėję atkurti bent 87 tūkst. ha daugiamečių pievų“, – paaiškino ŽŪM Europos Sąjungos rei­­kalų ir paramos politikos de­partamento vyriausiasis patarėjas Artiom Volkov.

Tokie įpareigojimai daliai ūki­ninkų būtų buvę pernelyg­ nepalankūs ir sunkiai įgyvendinami. Todėl po aktyvių ministe­rijos derybų su EK šie sprendimai sustabdyti ir laukta EK įvertinimo, kuris galėtų sudaryti prielaidas sumažinti daugiamečių pievų kasmetinį santykio skirtumą nuo referencinio. Šių metų vasario mėnesį­ EK pristatė ES Žemės ūkio ir žu­vininkystės ministrų tarybai ad­ministracinės naštos ūkininkams mažinimo paketą. Jame atsižvelgta į Lietuvos prašymą­ peržiūrėti reikalavimus dėl dau­giamečių pievų užskaitos.

„Deleguotojo reglamento papildymas leidžia įtraukti į einamųjų metų skaičiavimą ir daugiametes pievas, kurios šiuo metu nėra deklaruotos, bet yra daugiamečių pievų sluoksnyje, tai leidžia Lietuvai padengti 87 tūkst. ha pievų trūkumą. Tačiau jei 2024 m. bus nustatyta, jog pievos ir toliau ariamos, o daugiamečių pievų sluoksnis mažėja, yra tikimybė, kad vėl bus susidurta su daugiamečių pievų problema“, – sakė vyriausiasis patarėjas A. Volkov.

Santykio vertinimo riba lieka nepakitusi

ES institucijų padaryti pakeitimai yra palankūs Lietuvai, tačiau pagrindinis strateginių planų reglamentas nesikeičia. Dėl šios priežasties būtina išlaikyti šiuo metu turimas daugiametes pievas, kad ateityje nesusidurtume su analogiška problema. 

„Žinoma, būtina surasti tvarų ilgalaikį sprendimą dėl daugiamečių pievų – lygiaverčių alternatyvų, jog po kelerių metų netektų susidurti su ta pačia situacija. Noriu pabrėžti, kad pagrindinis strateginių planų reg­lamentas nesikeičia, 5 proc. pokyčio riba lieka galioti, todėl GAAB1 standarto turėtų laikytis visi pareiškėjai, kurių deklaruotuose plotuose yra nustatytos daugiametės pievos. Jas būtina saugoti ir nearti, jei ateityje nenorime vėl susidurti su daugiamečių pievų išlaikymo problema“, – sakė ministras K. Navickas.

Dėmesys daugiametėms pievoms išliks

„Siekiant, jog daugiamečių pie­vų problema vėl netaptų to­kia opi, būtina kontroliuoti­ daugiamečių pievų plotus – tiek jų mažėjimą, tiek ir didėji­mą. Pastebėdami, kad pastaruoju metu ūkininkai dalį šių pievų yra linkę suarti, numatėme palengvinimų daugiamečių pievų turėtojams dalyvauti gamybinėse ekoschemose, taip pat sukurtos naujos ekoschemos daugiamečių pievų įkūrėjams ir/arba daugiamečių pievų turėtojams, kurie atnaujina daugiametes pievas“, – kalbėjo vyriausiasis patarėjas A. Volkov.

Žemės ūkio naudmenų­ ir kitų plotų deklaravimas vyks nuo gegužės 2 d. iki birželio 21 d. 

Pavėluotai pa­raiškas bus galima teikti iki liepos 1 d.

Jurgitos JAROŠEVIČIŪTĖS nuotr.