„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Džiugina geras žiemkenčių derlius

Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Olendra pranešė, jog rajone prasidėjo masinė javapjūtė. Sinoptikų prog­no­zės apie keletą dienų išsilaikysiančius giedrus orus išjudino javų augintojus. Ir jie nedelsia – sėda į kombainus ir, vos tik rasa nukrenta, iki vėlumos plukdo juos javų jūrose. Trečiadienio po­pietę didžiuliai laukų masyvai nuo pat Kaltinėnų iki Kryžkalnio, nuo Bijotų iki Balsių jau buvo nupjauti. Vytogalos…

Būtinųjų ūkio darbų terminai rugpjūtį

Ūkininkai, gaunantys tiesiogines išmokas bei dalyvau­jantys su plotu susijusiose kaimo plėtros programos priemonių veiklose, turėtų nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų ir būtinuosius ūkio darbus atlikti laiku. Darbų atlikimo terminai priklauso nuo vykdomos veiklos. Šiais metais tiesioginių išmokų taisyklėse nustatytas vėlesnis šienavimo darbų atlikimo terminas pareiškėjams, kurie Ūkinių gyvūnų registre yra įregistravę bičių šeimas. Bitininkai pievas privalo nušienauti ne mažiau kaip vieną kartą…

Rajono ūkininkai javus keičia į uogininkystę

Nors Lietuvos ūkiuose užaugintų vaisių ir uogų maž­meninėje prekyboje daugėja, įvairesnis tapo jų asor­timentas, vis dėlto turguose bei turgeliuose ant pre­kystalių dominuoja produkcija, atvežta daugiausia iš Lenkijos, Ispanijos, Vengrijos, o kai kuriuose regio­nuose - ir iš Latvijos. Šalys, į kurias eksportuojamos lie­tuviškos šilauogės, braškės, serbentai ar obuoliai, perdirbus juos į sultis ar kitus produktus, į Lietuvą su­grįžta kaip aukštos pridėtinės…

Sutvarkyk savo žemės plotą - gauk paramą

Pasibaigus žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų dekla­ravimui, ūkininkai raginami nedelsti ir pranešti apie su­tvarkytus buvusius arba naujus netinkamus paramai gauti žemės plotus. Žemdirbiai, besirengiantys pa­versti savo turimus ne­tin­­kamus paramai gauti že­­mės plotus tinkamais ir atei­­nan­čiais metais juos dek­laruoti, privalo iki 2017 m. gruodžio 1 d. juos sutvarkyti: išnaikinti piktžoles, išpjauti medžius, krūmus, išrauti kelmus, akmenis, o darbų atliekas pa­ša­linti…

Investicijoms į žemę – milijonai

Baigiama įvykdyti didžioji dalis sausio mėnesį savi­valdybės tarybos sprendimu patvirtintų valstybės fi­nansuojamų melioracijos darbų. Šiemet jiems skirta 181 tūkst. eurų, tačiau į žemės pagerinimą bus investuota keliolika kartų daugiau. Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Urbienė Kaimo reikalų komitetą informavo, kad didžioji dalis avarinių remontų, kuriems atlikti konkursą laimėjo UAB „Diržė“, jau padaryta – teliko tos vietos, kuriose yra…

Privačios turgavietės tvarka netenkina pirkėjų

Struikų gatvėje, iškart už Šilalės autobusų stoties, prie­šais Policijos komisariatą, plyti netvarkyti plotai – tarsi būtų automobilių stovėjimo aikštelė. Nuo se­nų laikų ten šeštadieniais suvažiuoja prekeiviai su įvai­riausiais ga­miniais. Tačiau į redakciją paskambinusi pir­kėja pik­tinosi: kodėl maistu prekiaujama dulkėtoje ir netvarkingoje vietoje? Tačiau turgų valdančios įmonės atstovas problemos nesureikšmina. Šilališkė Danutė tei­gė pasibaisėjusi netvarka turguje. Jos teigimu, prekiautojai yra priversti…

„Gedmina“ nori vienodų sąlygų verslui

UAB „Gedmina“ kitąmet švęs 20-ąją savo veiklos su­kaktį. Vidutiniškai per metus čia paruošiama apie 200 mirusiųjų šarvojimui, tačiau didžioji jų dalis yra šar­vojami parapijų arba bendruomenių salėse. Donatas Grigalis UAB „Gedmina“ vadovauja jau ketvirtus metus. Ar „Gedmina“ dirba neskaidriai? Prieš pusantrų metų viename iš rajono valdžios ataskaitinių susirinkimų Didkiemio seniūnijos gyventoja nusiskundė, kad dar 2014 metais už artimojo šarvojimo bei…

Buvę ūkininkai savo žingsnio nesigaili

Šią temą pasiūlė keletas ūkininkų. Girdi, Ręsčių kai­me netoli Laukuvos gyvena tokie Lelėnai, kurie itin ne­palankiomis ūkininkavimo sąlygomis rado originalų spren­­dimą. - Matydami, kokia menka nauda iš mėsos ir pieno, jie pardavė lenkams bandą, o žemę naudoja, tiems patiems lenkams ruošdami pašarą. Jeigu čia, Lietuvoje, nereikalinga mėsa ir pienas, tai dar galima išsiversti, auginant pašarus, - sakė žmonės. O kaip…

Kodėl pieno perdirbimo įmonės negerbia smulkiųjų pieno gamintojų?

Pernai, artėjant rinkimams, Seimas mėgino demonst­ruoti „susirūpinimą“ ūkininkais ir net buvo priėmęs kai­nų reguliavimą numatančio įstatymo pataisas, pagal kurias pieno supirkėjai ir perdirbėjai privalėjo mo­kėti ne mažiau kaip 165 eurus (16,5 cen­to už litrą), o tarpininkai - ne mažiau kaip 130 Eur (13 centų) už toną bazinių rodiklių pieno. Kiek iš to buvo naudos - sunku pasakyti. Tačiau žmonės guodžiasi,…

Įsipareigojimai ganant gyvulius

Dalyvaujantiesiems Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose ūkininkams primename prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su ganiavos laikotarpiu bei ganymo intensyvumu. Dalyvaujantiesiems priemonės „Agrarinė aplinko­sau­­ga ir klimatas“ veiklo­se „Eksten­syvus pievų tvar­kymas, ganant gyvulius“, „Spe­cifinių pie­vų tvarkymas“, „Eks­tensy­vus šlapynių tvarkymas“, „Van­dens telkinių ap­sauga nuo taršos ir dirvos ero­zijos ariamoje že­mėje“, „Ri­zikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Nyks­tančios meldinių…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą