„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Nesulaukia renovacijos pabaigos, gailisi ją pradėję

Nuo praėjusių metų rudens apie renovaciją ir jos ypatumus kiek pritilusios kalbos pavasarį vėl atgijo. Nieko keisto – per žiemą darbininkai ne kažin ką ir veikė. Tačiau kai kurie statybininkai, regis, dar nelabai pabudo iš žiemos miego. Šilališkiai, kurie gyvena atnaujinamuose namuose, pyksta, jog praėjusį gruodį sustoję darbai niekaip neįsisiūbuoja.

Žmonės nori, kad su jais tartųsi

Šilalėje, Dariaus ir Girėno gatvėje stovintis 59 daugiabutis kartu su dar septyniais namais pateko į antrąjį modernizavimo etapą. Tačiau vie­šai prabilti pasiryžę čia gy­venantys žmonės neslėpė: re­novacijos niekas per daug netroško, o dauguma su ja sutiko vien dėl to, kad pabijojo nebegauti kompensacijų už šildymą. Bet tokio sprendimo kai kurie jau spėjo pasigailėti: gy­ventojų kantrybės taurę baigia perpildyti sustoję ir nuo terminų atsiliekantys darbai, aplink tvyranti netvarka bei gausybė neatsakytų klausimų apie pro­jektui skirtus pinigus.

Minėtame name jau daugiau nei 45 metus gyvenanti Virgilija Danutė Markvat sakė esanti pasipiktinusi daugybe dalykų. Pirmiausia, anot jos, visiškai nesilaikoma darbų termino. Be to, dar net neuždėjus fasado apdailos, namas jau yra nuniokotas. Ir, ko gero, svarbiausia, jog niekas iš daugiabučio gyventojų nežino, kas, kada ir už kiek projekto metu turi būti padaryta.

Prie daugiabučio stovinčioje lentoje skelbiama, kad darbai turėjo prasidėti 2015-ųjų kovo 31 d., o baigtis - šių metų sausio 31-ąją. Tačiau, pasak Virgilijos, statybininkai, varini vienu karučiu bei nešini keturiais kastuvais ir dviem štangomis, pasirodė tik pas­kutinę vasaros dieną. Iki rudens jie sugebėjo apšiltinti pamatus, sienas, pakeisti langus, duris, ant radiatorių uždėti reguliatorius bei davik­lius. Anot V.Mark­vat, kažkas buvo daro­ma ir ant stogo, bet niekas ne­žino, kas ten atlikta ir ar iki galo.

Negana to, nuo gruodžio vidurio statybininkai kažkur paslaptingai dingo ir pasirodė tik prieš pat Velykas. Vienas tąkart, kai kalbėjomės su namo gyventojais, aplinkui slampinėjęs darbininkas „Šilalės artojui“ paaiškino, kad armuoti namo dėl oro sąlygų dar negalima, todėl darbai ir stovi...

„Labai pykdo tai, jog su mumis, gyventojais, niekas nesitaria. Nėra jokios atskaitomybės. Nežinome, nei kas yra nuveikta, nei kada pajudės kiti darbai, nei kiek už visa tai liksime skolingi. Ar nebus taip, kad kainos šoktels dvigubai? Juk projektą rengė seniai, o po euro viskas yra ženkliai pabrangę. Baisu, jog statybininkai gali neišsiversti su numatyta pirmine suma. Tada mums ant pečių užkris dar sunkesnė našta.

Vieną kartą jau esame pasimokę. Prieš aštuonerius metus remontavome stogą. Iš pradžių buvo nurodyta viena suma, o paskui ji stebuklingai išaugo, ir kiekvienas esame skolingi po kelis šimtus eurų.

Norime būti tikri, kad taip nenutiks ir šįkart. Kas gali tai garantuoti? Kuo pasitikėti, jei niekas mums nieko neaiškina. Per seniūnijos ataskaitinį susirinkimą užklausę apie namo renovacijos reikalus, greitai buvome „nusodinti“, taip ir neišgirdę jokio atsakymo“, - piktinosi kovo pabaigoje kalbinta gyventoja.

Tiesa, balandžio pradžioje reikalai, atrodo, gerokai pasistūmėjo. Namo pirmininkas Edvinas Stul­ga praėjusią savaitę patikino, jog nuo Velykų renovacija vyksta intensyviai. Sto­gas jau užbaigtas, šiuo metu yra armuojamos sienos. Viskas, ką beliko padaryti, - pabaigti armavimą bei uždėti tinką.

Kaltina ir pačius gyventojus

Darbus šiame name atlieka UAB „Ši­la­lės statyba“. Įmonės direktorius Ri­mantas Ba­liu­ta­vičius tiek šio daugiabučio, tiek kitų bend­ro­vės jau atnaujintų ar šiuo metu modernizuojamų objektų renovacijos procesą vadina pakankamai sklandžiu ir tikina nė karto nesulaukęs nė vieno gyventojo skundo dėl blogai atliekamo darbo. Išgirdęs, kad žmonės piktinasi vėluojančia darbų pradžia bei pabaiga, R.Baliuta­vi­čius neigė, jog kažkas apskritai vėlavo.

„Kas vėlavo? Mūsų sutartis yra pratęsta, tokią galimybę mes turime. Pratęsimo motyvas – nė vienas neturime prieš technologiją, prieš gamtą ar prieš fiziką pirmumo. Yra temperatūros, prie kurių galima dirbti, ir yra, prie kurių negalima. +5 laipsniai - tai kritinė riba, prie kurios stabdomi šiltinimo darbai, t.y. plonasluoks­nio tinko dengimas. Esant žemesnei temperatūrai yra stabdomi visi darbai. Tam sutartyje ir numatomi pratęsimai. Čia yra objektyvios sąlygos, ne subjektyvios. Ne gyventojas nori, ne statybininkas nori, ne žurnalistas, bet yra gamta. Sutartys pratęstos, viskas labai gražu ir legalu. Atėjus tam laikui, temperatūrai pakilus, mes darbus tęsiame“, - kalbėjo R.Ba­liutavičius.

Pasiteiravus, kada ketinama baigti minėto aštuonbučio renovaciją, UAB „Šilalės statyba“ direktorius sakė nieko nežadėsiąs. Tačiau prasitarė, kad darbai esą turėtų būti baigti netgi anksčiau nei numatyta pratęstoje sutartyje. Be to, jis priekaištų turėjo ir patiems gyventojams. Pasak įmonės vadovo, vieno šio namo buto šeimininkai atsisako bend­radarbiauti ir neina į jokius kompromisus nei dėl langų keitimo, nei dėl daugelio kitų privalomų darbų, todėl dalis numatytų užduočių ir stringa.

„Tai kenkia bendram gyventojų interesui. Jei viename septintadalyje namo nebus atlikti darbai, tikėtina, jog jis gali neatitikti reikalavimų, ke­liamų projekte. Nebus pasiektas energinis naudingumas ir nebus kompensuojami pinigai gyventojams, kuriuos kompensuoja valstybė. Čia yra esminiai dalykai, o visa kita yra putos“, - komentavo rangovas.

Tikina, kad brangiau mokėti nereikės

Gyventojams nerimaujant, kad jiems nėra atsiskaitoma už padarytus darbus, ne­pranešama, kas ir kokiomis dienomis bus atliekama, R.Ba­­liutavičiaus paklausėme, ar nėra galimybės žmonėms teikti atliktų darbų aktus. UAB „Ši­lalės statyba“ direktorius bu­vo kategoriš­kas: to tikrai nedarys, nes bet kas panorėjęs jų kontroliuo­ti negali - tam esančios at­sakingos institucijos.

Šilališkiai nuogąstauja ir dėl dar vieno dalyko – pastolių. Jie baiminasi, kad statybų bend­rovė juos nuomojasi ir vien už nuomą, net jei prie namo ir nieko nedaroma, kasdien kapsi nuompinigiai. Tačiau R.Baliutavičius patikino, jog pastoliai yra jų nuosavybė.

Pasak jo, žmonėms dėl pinigų iš viso nereikėtų rūpintis: „Po sutarties pasirašymo pinigai yra nebe jų, o mūsų. Mes pasakėme, kad dirbame už tokią kainą, pasirašėme sutartį, ir išlaidos yra mūsų. Gy­ventojai neturi galvos sukti“.

Anot R.Baliutavičiaus, jei buvo sutarta darbus atlikti už tam tikrą sumą, ji nebus viršyta. Jeigu statybininkai visgi su ja neišsiverstų, tai jau būtų pačios organizacijos bėda.

Beje, tą, jog žmonėms neteks mokėti nė euru brangiau, garantavo ir už renovaciją Šilalėje atsakingos UAB „Šilalės šilumos tinklai“ direktorius Algirdas Šniepis.

Pirmasis etapas prisvilo

Jo metu pradėti, bet dar nebaigti trys namai, viename renovacija nė nekvepia. Ir nors Dariaus ir Girėno g. 59 namo gyventojai širsta dėl užsitęsusių darbų, Šilalėje tai toli gražu ne pati prasčiausia situacija. „Šilalės artojas“ jau ne kartą rašė, kokia nesėkminga ir gyventojų kantrybę bandanti buvo renovacija  kai kuriuose I-ojo etapo daugiabučiuose. Akivaizdu, kad pirmas blynas yra gerokai prisvilęs: kai kuriuose namuose darbai dar iki šiol nebaigti.

UAB „Šilalės šilumos tink­lai“ direktoriaus A.Šniepio teigimu, sunkiausiai sekėsi tuose daugiabučiuose, kurių rangos darbų konkursus laimėjo UAB „Norvila“: Kovo 11-osios g. 4, Dionizo Poškos g. 14 bei Ne­priklausomybės g. 2. Nors sutartys pasirašytos dar 2014-ųjų pavasarį ir su pratęsimais darbai turėjo būti baigti praėjusią vasarą, visuose trijuose namuose ji tebevyksta. Pasak A.Šniepio, su šia įmone dirbti sekasi itin prastai, nes visuose jos tvarkytuose objektuose pridaryta daugy­bė grubaus broko, o tokių dar­bų patvirtinti negali techninis prižiūrėtojas. A.Šniepis neslėpė, jog ir bend­rauti su įmonės atstovais yra sunku. Jie, anot Šilumos tinklų vadovo,  gero žodžio neduoda ne vien administratoriui, bet ir savivaldybės valdžiai. Dėl to buvo siūlyta netgi nutraukti sutartis. Tačiau A.Šniepis įsitikinęs, kad tada situacija tik dar labiau komplikuotųsi, todėl sakė visi spausiantys „Norvilą“, jog darbai visgi būtų atlikti. Jis pažadėjo, kad rangovas namus tvarkyti bet kokiu atveju turės baigti, ir jau judama tikslo link.

O štai Žemaitės g. 6 namo renovacijos reikalai, regis, vi­­sai nekruta iš mirties taško. Nuo užpraėjusių metų sausio buvo skelbiami vis nauji rangos darbų konkursai, tačiau norinčiųjų imtis šio objekto niekaip neatsirasdavo. Jau atrodė, kad sėkmė šiam namui nusišypsojo pernai, kai pagaliau konkursą laimėjo Plun­gėje registruota UAB „Pil­kasis granitas“. Tačiau remontas taip ir neprasidėjo. Atsiradus ran­govui, bankas pritrūko lėšų darbų finansavimui. Pa­sak Ši­lalės šilumos tinklų atstovų, kol nebus užtikrintas finansavimas, niekas nevyks.

Pabaiga – liepą?

Kaip jau minėta, II-ajame daugiabučių namų moderni­zavimo etape dalyvauja 8 na­mai: septyni - Šilalėje ir vienas - Kvėdarnoje. Tiesa, jų skaičius buvo numatytas di­desnis, bet 5 daugiabučiai renovacijos atsisakė. Atsinaujinti nepanoro Ne­pri­klausomybės g. 4, Jono Basa­­navičiaus g. 19 bei 20, Mo­tiejaus Valančiaus g. 4 ir Dio­nizo Poškos g. 9 daugiabučiai. Dariaus ir Girė­no g. 53 name finansavimas renovacijai neskirtas dėl vieno gyventojo įsiskolinimo.

Tačiau yra ir gerų pavyzdžių: vienas iš II-ojo etapo namų jau užbaigtas. Dionizo Poškos g. 22 daugiabutis, kuriame gyvena Šilalės šilumos tinklų direktoriaus pavaduo­tojas eksploatacijai, priduotas praėjusių metų spalį. Dar­bus jame atliko UAB „Šila­lės sta­tyba“. Šiam renovacijos lyderiui įkandin seka Dionizo Poš­­kos g. 16 bei Žaliosios g. 3 (Kvė­darna) daugiabučiai, kuriuose šiuo metu atlikta daugiausiai darbų.

Tuo tarpu antilyderių lentelėje puikuojasi Dariaus ir Girėno g. 2, 47 namai. Pasak renovacijos administratoriaus, bankas vėl pritrūko lėšų, todėl rangos darbai juose nepradedami.

Į klausimą, kada žadama galutinai baigti II-ąjį renovacijos etapą, Šilalės šilumos tinklų direktorius A.Šniepis atsakė, jog pagal pasirašytas rangos sutartis darbai turėtų būti baigti jau šią liepą. Deja, praktika rodo, jog statybininkams laikytis terminų sekasi itin sunkiai...

Ne kam kitam, o būtent statybininkams tenka daugiau­siai kritikos strėlių. Pa­sak A.Šniepio, didžiausios reno­vacijos problemos yra staty­bi­ninkų trūkumas, rangos sutarčių nevykdymas bei gra­fikų nesilaikymas, prasta atliktų darbų kokybė. Stipriai koją kiša ir tai, kad jau pradėjus darbus, staiga imama keisti investicinius planus.

Tačiau renovacija stringa ir dėl to, jog lėšų pritrūko už ją atsakinga Aplinkos ministerija. Anot UAB „Šilalės šilumos tinklai“ vadovo, kai kurie rangovai jau seniai yra pasiruošę pradėti darbus, bet valstybė niekaip negali užtikrinti finansavimo, nes pati nebežino, iš kur gauti pinigų.

„Rudenį turėjo būti skelbiamas trečias renovacijos etapas, o dar antras ne visai pradėtas“, - apgailestavo A.Šnie­pis.

Birutė PALIAKIENĖ

Atnaujinta Antradienis, 10 gegužės 2016 08:59