„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Tikrųjų vertybių apnuoginimas

Kovo 17-ąją suėjo lygiai metai nuo praėjusių savivaldos rinkimų. Ši data pernai tapo išskirtine ke­liais aspektais: dabartinė valdančioji dau­guma ir visa rinkimus laimėjusių „tvarkiečių” komanda ją ypatin­gai sureikšmino ne tik dėl to, jog jų de­leguotas meras laimėjo rinkimus, bet ir todėl, kad tądien yra Algirdo Meiženio gimtadienis. Tuomet buvo sakoma, kad tai jam esanti pati geriausia ir reikšmingiausia do­vana, kurią įteikė rinkėjai. Nepaneigsi – dovana išties brangi: žmo­nių pasitikėjimas. Bet ar šiandien, praėjus po rinkimų lygiai metams, galime sakyti, jog meras pateisino šitą pasitikėjimą? Vertinant da­bar visa šalį, o tai reiškia, ir Ši­lalę, apėmusios krizės kontekste – švelniai tariant, vargu. Pačiu su­dė­tingiausiu laikotarpiu meras lyg niekur nieko nusprendė išeiti atos­togų. Visai savaitei…

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.22