Savivaldybė parėmė reformų draskomą policiją

Šilalės savivaldybė įvykdė birželio mėnesį priimtą tarybos sprendimą: nupirko policijos komisariatui greičio matavimo radiolokacinę įrangą. Spalio 27 d. vykusiame tarybos posėdyje rajono meras Jonas Gudauskas šios įrangos dokumentus įteikė Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) viršininko pavaduotojui Mindaugas Baršiui.

Poveikis nebus greitas

Kartu su Šilalės rajono policijos komisariato viršininku Zigmantu Grabausku į posėdį atvykęs M. Baršys užtikrino, kad įranga jau išbandyta ir puikiai veikia.

„Kai tokį prietaisą įsigijo Tauragės policijos komisariatas, pastebėjome, jog poveikis yra didelis, tik gal ne toks greitas, kokio norėtume. Žuvusiųjų kelyje skaičius mažėja lėtai - pirmaisiais, ant­­raisiais metais rezultatų gali ir nebūti, bet vairuotojai, žinodami, kad greitis yra kont­roliuojamas, privengia pažeisti taisykles, patys susipranta važiuoti lėčiau, o taip savaime išnyksta pagrindinė tragiškų avarijų priežastis“, - sakė M. Baršys.

Pasak jo, greičio matavimo radiolokacinė įranga pasitarnaus ne tik gyventojų saugumui, bet didžiausią naudą duos būtent Šilalei - nuo Naujųjų įsigalios Vyriausybės nutarimas, leidžiantis 50 proc. baudų pervesti į rajono biudžetą.

Pritarė ne visi politikai

Greičio matavimo radiolokacinei įrangai įsigyti savivaldybės taryba buvo skyrusi iki 8,5 tūkst. eurų. Rajono meras politikams tuomet tvirtino, kad susitikimuose su kaimo gyventojais nuolat girdintis prašymus drausminti dideliu greičiu vieškeliais važinėjančius jaunuolius.

Naujoji įranga, sumontuota policijos ženklais nepažymėtame automobilyje, kontroliuos ne vien greitį. Duome­nų bazėse ji patikrins, ar automobilis yra apdraustas civilinės atsakomybės draudimu, ar galioja jo techninės apžiūros dokumentai.

Mobilia radiolokacine įranga greitis matuojamas ir dabar - į Šilalę, kaip ir į kitus Tauragės apskrities rajonus, dažnai užsuka Tauragės AVPK pareigūnai. Prieš keletą metų šiuolaikišką pažeidėjų gaudymo įrangą už daugiau nei 20 tūkst. litų jiems nupirko Tauragės savivaldybė.

Tačiau Šilalės rajono vadovų norui padėti pareigūnams palaikyti tvarką keliuose pritarė ne visi politikai. Yra manančių, jog policija ir be brangios radiolokacinės aparatūros turi daugybę brangios įrangos - reikia tik noro dirbti. Ir esą, užuot gaudžiusi kelių chuliganus, policija dažniau baudžianti už niekus, todėl neva nėra gražu siekti, kad taip surinkti pinigai patektų į rajono biudžetą.

Nebeliko popierėlių kilnotojų

Tauragės AVPK viršininko pavaduotojas M. Baršys informavo, jog Šilalės policijos komisariate vyksta pertvarka - iš esmės pasikeitė darbo organizavimas. Vietoje iki šiol veikusių Kriminalinės policijos bei Viešosios policijos skyrių suformuoti Veiklos ir Reagavimo skyriai. Jų funkcijos, pasak M. Baršio, bus ir šiek tiek panašios, ir skirsis.

„Pertvarka vyksta dėl to, kad ne vienerius metus gyventojai išsakydavo pageida­vimą matyti daugiau gat­vėse dir­ban­čių pareigū­nų ir greičiau rea­guo­ti į pranešimus. Pakei­ti­mai leis išpildyti šiuos lūkesčius: turėsime daugiau reaguojančių pajėgų. Jei dabar į iškvietimus visą parą vyksta du ekipažai, tai, pradėjus kitaip organizuoti darbą, į iškvietimus siųsime keturis ekipažus, o tie pareigūnai, kurie iki šiol dirbdavo su dokumentais, tirdavo skun­dus, dabar reaguos į įvykius“, - aiškino Šilalės politikams Tauragės AVPK viršininko pavaduotojas.

M. Baršys teigė, jog Šilalėje liks tik du sprendimus pri­imantys vyresnieji pareigūnai. Dienos užduotis ir skubius pavedimus jie siųs pa­valdiems pareigūnams į plan­šetes, todėl šie iškart galės reaguoti bei susisiekti su gyventojais, kuriems reikia pagalbos. Dirbdami komisariato teritorijoje, jie turės visą įrangą, kad iškart galėtų surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolą, apklausti, prisijungę prie duomenų bazės, patik­rinti gautą informaciją.

„Nuo liepos pradėjome tą veiklą ir jau matyti, jog skun­dai ištiriami tris kartus grei­čiau. Kadangi dalį pareigūnų išvadavome nuo darbo su do­kumentais, 50-70 proc. po­­li­cijos pajėgų gali dirbti ko­misariato teritorijoje ir iš­­­kart reaguoti į pranešimus apie įvykdytus pažeidimus“, - sa­­kė M. Baršys.

Šilalės politikams jis garantavo, kad, atlikus komisariato veiklos pakeitimus, pareigūnų skaičius nesumažės, jie tik kitaip dirbs.

„Kaip tyrėme bylas, taip ir tirsime, tyrėjai ir toliau sėdės kabinetuose“, - patikino M. Bar­šys.

Įpareigojo įvertinti reformos efektyvumą

Tai - ne pirma policijos reforma, pertvarkos komisaria­tuose vyksta nuolat. Tačiau nors visada teigiama, jog pareigūnų skaičius nemažės, policijos senbuviai yra suskaičiavę, kad per dvidešimt metų policijos pajėgos rajonų komisariatuose sumažėjo perpus.

Statutinių pareigūnų profesinės sąjungos nuo šių metų pradžios nerimauja dėl, jų nuomone, netikslingos bei pavojų pareigūnų saugumui keliančios reformos. Profsąjun­gų vadovai tvirtina, jog mi­­­nisterijos noras sukurti universalų policininką yra utopi­ja, kuriai įgyvendinti nėra jokių sąlygų. Savivaldybėse veikiantys teritoriniai policijos komisariatai yra pertvarkomi taip, kad juose dirbantys tyrėjai galėtų atlikti visas užduotis. Tačiau abejojama, ar kiekvienas tyrėjas turės tam reikalingų gebėjimų, sveikatos, bus pasiruošęs gatvėje tramdyti nusikaltėlius. O po to, kai Tryškiuose žuvo į iškvietimą nuvykęs patrulis, prabilta, jog „budėjimas gat­vėje“ gali būti net pavojingas „universaliu policininku“ tapusio tyrėjo gyvybei.

Reforma panaikina ir apylinkių inspektorius, kurie iki šiol buvo atsakingi už jiems paskirtos teritorijos priežiūrą, administracinės teisės pa­žeidimų tyrimą, prevenci­nę veiklą. Ta­čiau bene skau­džiausia pasek­mė – kri­mi­nalinės policijos naikinimas, atimant kriminalinės žvalgybos vykdymo teisę iš apskričių policijos komisariatų teritorinių padalinių.

Pareigūnų profesinės sąjungos turi ir daugiau argumentų, neigiančių vykstančios policijos reformos efektyvumą. Apžvelgdamas praėjusių metų darbą, generalinis prokuroras Evaldas Pa­­šilis konstatavo, kad 80,5 proc. nusikalstamų veikų padaroma ne viešose vietose. Tai­gi patruliavimas viešose vie­tose bus bevaisis.

Rugsėjį Statutinių pareigū­nų profesinės sąjungos krei­pėsi į Prezidentę Da­lią Gry­­­baus­­kaitę bei kitus aukš­čiau­­sius šalies vadovus su prašymu atkreipti dėmesį į Po­licijos departamento vadovų aklai stumiamą policijos reformą. Be­veik penkių puslapių doku­mente įrodinėjama, jog jau „išryškėjo reformos „šalutiniai poveikiai“, kurie gali iš esmės sudrebinti teisėsaugos pa­matus bei sužlugdyti kovą su nusikalstamumu“.

Prezidentė sutinka, jog reagavimo greitis „negali būti vieninteliu reformos tikslu“. Pasak šalies vadovės, būtinas sisteminis požiūris į pertvarką, o policijos profesionalumo didinimas, tyrimų kokybė, nusikalstamumo mažinimas, spartesnis nusikaltimų atskleidimas negali būti nustumti į antrą planą.

Prezidentės nuomone, policijos vadovybė turi labai atsakingai įvertinti 20 iš 60 komisariatų pradėtų pilotinių pertvarkų rezultatus, įsitikinti, kad jos tikrai pasiteisino ir kad policija dirba geriau, o žmonės jaučiasi saugiau ir tik tuomet toliau tęsti reformą.

Tačiau akivaizdu, jog reforma jau įsibėgėjo ir, ko gero, jokios analizės jos nebesustabdys.

Daiva BARTKIENĖ

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 22 lapkričio 2016 08:34