Ar užteks laiko panaudoti skirtas lėšas?

Praėjusią savaitę turėjo būti baigti Dalios Grinkevičiūtės na­­mo-mu­zie­jaus Laukuvoje remonto darbai. Tačiau terminas pra­tęstas mėnesiui – dėl at­siradusių neplanuotų veiksnių Vy­riau­sybė sutiko darbų užbaigimą ati­dėti.

Žydrūnė MILAŠĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 87

Atnaujinta Penktadienis, 17 lapkričio 2023 08:16