Pacientų pavėžėjimo projekte Šilalė – tik dėl skaičiaus

Ž. MILAŠĖS nuotr. Ž. MILAŠĖS nuotr.

Apie tai, kad Lietuvoje sunkiai sergantys, vy­res­nio amžiaus žmonės bus nemokamai ve­ža­­mi į sveikatos priežiūros centrus, dar rugpjūčio 1-ąją pranešė pats svei­katos apsaugos minist­ras Arū­nas Dulkys. Tarp 20 sa­vivaldybių, daly­vaujančių bandomajame projekte, yra ir Šila­lė, tačiau bent jau kol kas mūsų rajono gyvento­jams teikia­ma labai maža dalis ministerijos skel­biamų pas­laugų. 

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ nr. 87

Atnaujinta Penktadienis, 17 lapkričio 2023 08:28