Pašto pertvarkos lazdomis – prieš pačius silpniausius

Turbūt nėra dienos, kad nesulauktume skaitytojų skundų dėl Lietuvos pašto darbo – žmonės piktinasi vėluojančiu laikraščiu, klausia, kodėl pensijos ir kitos socialinės išmokos nešamos kiek­viena atskirai, guodžiasi, jog laiš­kininkai reikalauja perkelti pašto dėžutes, nors jos ir taip kabo kone prie pat gatvės, priekaištauja, kad neįmanoma susisiekti su mobi­liaisiais laiškininkais bei pan.

„Darykite ką nors“, – ir liepia, ir prašo rajono gyventojai.

Tačiau tenka pripažinti, jog „ką nors daryti“ nėra taip paprasta – peršasi išvada, kad valstybės valdomas Lietuvos paštas yra atskira „valstybė“, su kuria bendros kal­bos neranda ne tik Spaudos leidėjų asociacijos, bet ir Seimas bei už įmonės veiklą atsakinga Su­sisiekimo ministerija.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 19

Atnaujinta Penktadienis, 15 kovo 2024 08:05