Nacionaliniai centrai kviečia mokyklas į nemokamas konsultacijas apie įtraukųjį ugdymą

Keturių nacionalinių konsultavimo centrų – Lietuvos įtraukties švietime centro, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bei „Diemedžio“ ugdymo centro, – specialistai sukvietė švietimo bendruomenę į konferenciją „Bendraujant įtraukties kalba: nacionalinių konsultavimo centrų dialogo diena“.

„Labai kviečiame švietimo bendruomenę naudotis nacionalinių konsultavimo centrų siūlomomis galimybėmis mokytis, atnaujinti žinias, susipažinti su pristatomais darbo metodais, kad galėtume padėti įvairių galių vaikams patirti mokymosi sėkmę“, – konferencijoje sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ignas Gaižiūnas. 

Nacionaliniai centrai mokytojus, mokyklų ir darželių vadovus, švietimo pagalbos specialistus, mokytojų padėjėjus kviečia į nemokamas nuotolines konsultacijas, teminius seminarus, mokymus. 

Lietuvos įtraukties švietime centras kiekvieno mėnesio pirmą antradienį organizuoja viešąsias nuotolines konsultacijas apie mokymosi sutrikimus. Artimiausia konsultacija birželio 4 d. Informacija ir naujienos https://lisc.lt/

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį rengia konsultacijas apie regos sutrikimus turinčių vaikų ugdymą. Artimiausia konsultacija gegužės 28 d. Informacija apie renginius https://www.lasuc.lt/moduliai-testavimui/renginiai/29 

„Diemedžio“ ugdymo centro specialistai kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį mokyklų komandas konsultuos dėl emocijų ir elgesio sutrikimus turinčių mokinių ugdymo. Artimiausia konsultacija gegužės 30 d. Informacija https://www.diemedziougdymocentras.lt/#/.  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius teikia konsultacijas ir pedagogams, mokykloms, ir tėvams apie vaikų, mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymą. Informacija https://srvks.lt/registracija-i-konsultacijas-2/.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras konsultuoja apie vaikų, turinčių klausos sutrikimų, ugdymą, klausos lavinimą, kalbos mokymą. Informacija https://www.deafcenter.lt/itraukusis-ugdymas/.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inform.

 

Atnaujinta Penktadienis, 17 gegužės 2024 08:05